مراجع رایگانی که می توانید در طی مشکل جهانی ویروس کووید ۱۹ از آنها بهره مند شوید

Arabic                    Turkish                    English  

  منطقه ما و همچنین سایر نقاط جهان، دوره ای چالش برانگیز را در نبرد با مشکل جهانیِ ویروس کووید ۱۹ طی می نماید. انتشارات خاورمیانه برای مدتی محدود مجموعه ای از کتابها را در دسترس قرار می دهد که کمک می کند تا وقایع گذشته و جاری جهان را در پرتو نبرد بین مسیح و شیطان درک نمائیم.

 

برای درک کامل این مجموعه، پیشنهاد می کنیم که آنها را به ترتیب زیر مطالعه نمائید: 

مشایخ و انبیاء

این کتاب پرده ای نمایشی از تاریخ بشر را از دوران خلقت زمین تا حکومت اسرائیل در زمان داود پادشاه به نمایش می گذارد. این کتاب به سوالاتی پاسخ می دهد که: از کجا آمده ایم؟ به کجا می رویم؟  اگر خدا قادر مطلق است، پس چرا از گسترش شریر و نتایج سهمگین آن جلوگیری نمی کند؟

انبیاء و پادشاهان

این کتاب با داستان سلطه و حکمرانی با شکوه سلیمان را بر اسرائیل شروع و به تبعید و اسارات قوم ختم می گردد. این کتاب تاریخ قوم مقبول و برگزیده خدا  را دنبال نموده، و نوسان آنان را بین تبعیت از خدا و خدایان [بت های] قومهای اطرافشان به نمایش می گذارد.

آرزوی اعصار

آرزوی اعصار یکی از نوشته های کلاسیک الن وایت در خصوص زندگی مسیح است – آن یگانه ای که در مرکز کل تاریخ بشریت ایستاده است. نویسنده در این کتاب، وقایع زندگی عیسی را بر اساس نظم و ترتیبِ تاریخیِ محض تنظیم ننموده، بلکه وی را به عنوان یگانه ای که عمیق ترین آرزوهای قلب بشری  را بر آورده می سازد به رشته تحریر در می آورد.

اعمال رسولان

داستان حیرت انگیز ایمانداران مسیحی اولیه در کتاب اعمال رسولان نقل گردیده است.

نبرد عظیم

این کتاب داستان نبرد بین خدا و شیطان را با نتیجه نهایی و شکوهمند آن بازگو می نماید. در این جلد از کتاب که نتیجه گیری از کتاب های دیگر است، نویسنده بطور قدرتمندانه به اصولی اشاره می نماید که در نبرد قریب الوقوع دخیل هستند و اینکه هر فرد چگونه می تواند برای خدا و حقیقت وی راسخ و استوار بایستد.

  

دعا می کنیم که این مراجع بتوانند به شما کمک نموده تا هدف خدا را برای زندگی تان درک نموده و برایتان آرامش به ارمغان آورد.

Showing 1 to 5 of 5 items

New updated edition of Patriarchs and Prophets, (by Ellen G....

$0.00

The updated edition of Prophets and Kings, (by Ellen G....

$0.00

New updated edition of The Desire of Ages (by Ellen G....

$0.00

The updated edition of The Great Controversy, (by Ellen G....

$0.00

Mrs. White's classic work Steps to Christ is now...

$0.00