Sebt Günü Çalışma Kitapçığı – 1.çeyrek 2017 – Kutsal Ruh ve Ruhsallık

PDF İndir  - Sebt Günü Çalışma Kitapçığı – 1.çeyrek 2017 – Kutsal Ruh ve Ruhsallık

 

Kutsal Kitap Çevirileri Tablosu

Bu çalışma rehberinde, Standart Versiyon 2016 Yılı İlk Çeyreği için izinle kullanılan Kutsal Kitap alıntıları, aşağıdaki gibidir:

(Aksi belirtilmedikçe tüm alıntılar Yeni Çeviri’den yapılmıştır.)

. Yeni Çeviri: Kutsal Kitap: Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil). Eski Antlaşma ©2001, 2009 Kitabı Mukaddes Şirketi; Yeni Antlaşma ©1987, 1994, 2001, 2009 Yeni Yaşam Yayınları. Bütün Hakları Saklıdır.

KM. Kitabı Mukaddes: Kitabı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil): İbrani, Kildani ve Yunani dillerinden son tashih edilmiş tercümedir. ©1941 Kitabı Mukaddes Şirketi.

Candemir. Bünyamin Candemir: Kutsal İncil ©2003 Lütuf Yayıncılık, ©2013 Gerçeğe Doğru Kitapları.

© 2017 Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı®. Her hakkı saklıdır. Yetişkinler İçin Sebt Okulu Çalışma Kitapçığı (Standart Versiyon)’un hiçbir bölümü, Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı®’nın yazılı izni olmadan hiçbir kişi ya da kurum tarafından düzenlenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz, tercüme edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı®’nın bölüm ofisleri, belirli ilkelere göre, Yetişkinler İçin Sebt Okulu Çalışma Kitapçığı’nın tercüme ettirilmesine yetkilidirler. Bu tercümelerin telif ve yayın hakları Genel Konferans’ta kalacaktır. “Yedinci Gün Adventist,” “Adventist” ifadeleri ve alevli logo Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı®’nın tescilli markalarıdır ve Genel Konferans’ın izni olmadan kullanılamazlar.

Bu kitapçık Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı® Yetişkinler İçin Sebt Okulu Çalışma Kitapçığı Ofisi tarafından hazırlanmıştır. Bu kitapçığın hazırlanması, Genel Konferans Yönetim Komisyonu (ADCOM)’un bir alt komisyonu olan Sebt Okulu Yayın Kurulu’nun yönetimi altında olmuştur. Yayınlanan bu kitapçık dünya çapında bir değerlendirme kurulunun katkılarını ve Sebt Okulu Yayın Kurulu’nun onayını yansıtmakta olup, sadece veya mutlaka yazarın (veya yazarların) görüşleriyle sınırlı değildir.

İstek Adresi Web: www.menapa.com | E–mail: info@menapa.com

1 Ruh ve Söz — 31 Aralık–6 Ocak 4

2 Kutsal Ruh’un Sahne Gerisinde Çalışması — 13 Ocak 11

3 Kutsal Ruh’un İlahîliği — 14–20 Ocak 18

4 Kutsal Ruh’un Kişiliği — 21–27 Ocak 25

5 Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma — 28 Ocak–3 Şubat 32

6 Kutsal Ruh ve Kutsal Bir Yaşam Sürmek — 4–10 Şubat 39

7 Kutsal Ruh ve Ruh’un Meyvesi — 11–17 Şubat 46

8 Kutsal Ruh ve Ruh’un Armağanları — 18–24 Şubat 53

9 Kutsal Ruh ve Kilise — 25 Şubat–3 Mart 60

10 Kutsal Ruh, Söz ve Dua — 4–10 Mart 67

11 Kutsal Ruh’u Kederlendirmek ve O’na Direnmek — 11–17 Mart 74

12 Kutsal Ruh’un İşi — 14–24 Mart 81

Editör Ofisi 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904

Web sayfamızı ziyaret edin: http://www.menapa.com

Yazar

Frank M. Hasel

Editör (English)

Clifford R. Goldstein

Kapak ve Sayfa Tasarımı

Lars Justinen

Sayfa Tasarım

Marisa Ferreira

Eilen Citalán

Çeviri

Şahin Kama

Redaksiyon

Bilek Güler

İçindekiler

Birçoğumuz “Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz ediyorum” sözlerini duymuşuzdur. Vaftiz edildiysek, muhakkak bu sözleri pastör bizi suya batırmadan hemen önce duymuşuzdur (bkz. Matta 28:19).

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edilmek. Evet, Ruh’tan Baba ve Oğul ile birlikte bahsediliyor.

Boşuna değil. Yedinci Gün Adventist Kilisesi’nin Temel İnançlarından beşincisi, “Kutsal Ruh Allah,” şöyle diyor: “Sonsuz Ruh olan Allah, Yaratılış’ta, beden alışta ve kurtarışta Baba ve Oğul ile birlikte etkindi. Kutsal Yazılar’ın yazarlarına ilham verdi. Mesih’in yaşamını güçle doldurdu. O, insanları kendisine çeker ve yargılar; karşılık verenleri yenileyerek Allah’ın suretine dönüştürür. Baba ve Oğul tarafından, her zaman O’nun çocukları ile birlikte olmak üzere gönderilmiştir, kiliseye ruhsal armağanlar verir, Mesih’e tanıklık etmeleri için onları güçlendirir ve Kutsal Yazılar’la uyumlu olarak onları tüm gerçeklere yönlendirir.”

Bununla birlikte, Kutsal Kitap’ı, özellikle de Eski Ahit’i okuduğumuzda, Baba Tanrı’nın doğrudan etkinliğini ve çalışmasını görürüz. Onun yaptıkları her yerdedir. Yeni Ahit’te, özellikle de Müjdelerde, tekrar ve tekrar Oğul İsa’nın işlerini ve yaptıklarını okuruz. İsa, yani O’nun hayatı, ölümü ve gökteki hizmeti Yeni Ahit’teki başlıca konulardır.

Baba ve Oğul’un yaptıklarından farklı olarak, Kutsal Ruh’un işleri her iki Ahit’te de diğerleri kadar açıkça tasvir edilmemiştir.

Ancak bu tezadın bir nedeni var tabi ki: Kutsal Ruh ilgi odağı olmayı arzulamaz, o daha çok sahne gerisinde rol oynar. Baba ve Oğul, Kutsal Söz’de daha doğrudan açıklanmıştır. Bunun sebebiyse Kutsal Ruh’un bize Kendisini değil ama İsa Mesih’i ve O’nun bizim için yaptıklarını göstermek için mevcut olmasıdır.

Kutsal Ruh’un işlerini anladıkça, onun bizim Hıristiyanlık deneyimimizde ne kadar merkezî bir rol oynadığını göreceğiz. Kutsal Ruh, bizzat Allah’ın Kendisi olduğu için, Allah’ı hiç kimsenin tanıyamayacağı kadar yakından tanımaktadır. Bu yüzden Allah’ı bize en doğru ve güvenilir biçimde açıklayabilir. Kutsal Ruh önce Kutsal Kitap’ın yazarlarına ilham verdi, şimdi de, verdiği ilhamla bu yazarlara yazdırdıklarını anlamaya çalışırken bize rehberlik ediyor. Kutsal Ruh bize İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşumuzun güvencesini veriyor (Rom. 8:16) ve Allah’ın içimizdeki işinin kanıtını gösteriyor (1Yu. 3:24). Kutsal Ruh ayrıca bizi günahtan arındırıp kutsuyor. “Yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız’ın Ruhu aracılığıyla aklandınız” (1Ko. 6:11). Ruh, kutsallık içinde bir ömür boyu büyüyüp gelişmemizi ve içimizdeki Ruh’un meyvelerinin ortaya çıkmasını sağlar: “sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim” (Gal. 5:22, 23).

“Ruh bir yenilenme aracı olarak verilecekti ve yokluğu durumunda Mesih’in fedakârlığının hiçbir yararı olmazdı. Kötülük yüzyıllardır güçlenmeye devam ediyordu ve insanoğlunun bu şeytanî boyunduruğa teslim olması hayret vericiydi. Ancak değiştirilmiş enerjiyle değil ama ilahî kudretin doluluğuyla gelen Tanrılığın üçüncü şahsının güçlü aracılığıyla günaha karşı direnilebilir ve galip gelinebilirdi. Dünyanın Kurtarıcısı’nın neticelendirmiş olduklarını tesirli kılan Ruh’tur.”—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s. 671 [Sevgi Öğretmeni, s. 665]. (Vurgu tarafımızdan eklenmiştir.)

O’nun imanlıların yaşamlarındaki çok önemli rolünden dolayı, bu çeyreğin konusu Kutsal Ruh’ta sahip olduğumuz müthiş armağanı daha iyi anlamamıza yardım edecektir.

Dr. Frank M. Hasel, Avusturya’daki Bogenhofen İlahiyat Fakültesi’nde Teoloji Bölümü’nün dekanı, aynı zamanda Ellen G. White Etüt Merkezi’nin müdürüdür. 2009 yılında karısını kanser yüzünden kaybetti. O zamandan beri Allah’ın iyiliğine güvenmeyi her gün yeni bir biçimde öğrenerek, Kutsal Ruh’un hayatına getirdiği rahatlığı, huzuru ve dönüştürücü gücü tecrübe ediyor.

Kutsal Ruh ve Ruhsallık

*31 Aralık–6 Ocak

Ruh ve Söz

SEBT GÜNÜ

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: 2Pe. 1:19–21, 1Ko. 2:9–13, Mez. 119:160, Yu. 17:17.

HATIRLAMA METNİ: “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2. Timoteos 3:16, 17).

Kutsal Kitap kendisi hakkında şunları söyler: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur” (2 Ti. 3:16, 17). Kutsal Yazılar’ın bu işlevi yerine getirmesinin sebebi, insanoğluna Kutsal Ruh’un çalışması aracılığıyla vahyedilmiş Allah Sözü olmasındandır. Kutsal Kitap’ta, Kutsal Ruh bize Allah’ın iradesini bildirerek, O’nu hoşnut etmek için nasıl yaşamamız gerektiğini gösteriyor.

Ancak Kutsal Ruh sadece uzak geçmişte, Kutsal Kitap’ın kaynağında etkin değildi. O, bugün bile diğer birçok önemli bakımlardan Allah Kelamı’yla iç içedir. Bugün belki de en önemli işlevi de, bizim Söz’ü okumamız ve onu hakkıyla anlamak için istek duymamızdır. İşte tam olarak bu noktada Kutsal Ruh’a ihtiyacımız var. Allah’ın Sözü’nü kavrayıp hayatımızda tatbik etme isteğini içimizde uyandıran işte bu aynı ilahî Ruh’tur. Dolayısıyla Ruh, bizi İsa Mesih’te yeni yaratıklara dönüştürmek için Yazılı Söz’le birlikte ve onun aracılığıyla işler. Bu hafta Kutsal Ruh’un işini Kutsal Yazılar’la ilişkisi bağlamında izleyeceğiz.

*7 Ocak Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

1. DERS

1 Ocak

Kutsal Ruh ve Vahiy

Allah, Kendi iradesinin insanoğluna tam ve doğru olarak iletilmesini nasıl sağlar? Bunu Kutsal Ruh’un iki temel faaliyetiyle, vahiy ve ilham yoluyla yapar.

Vahiy sürecinde insanlar, yaratılmış (ve günahkâr) varlıklar olarak kendi başımıza bilemeyeceklerimizin bize açıklanması için, kendileri dışında Biri’nin yardımına muhtaçtır. Yani, Kutsal Ruh bize bilmemiz gereken hakikatleri öğretir (örneğin bkz. Dan. 2:19–23); aksi halde bu bilgileri doğal yollardan hiçbir şekilde öğrenemezdik.

Vahiy, Allah’ın Kendisinin ve ilahî iradesinin insanlar tarafından bilinmesini sağladığı bir süreçtir. Vahiy kelimesinin ilişkili olduğu temel fikir açığa çıkarma, yani aksi durumda saklı kalacak bir şeyin ifşa edilmesidir. Böylesi bir açıklamaya ihtiyaç duymamızın sebebi, günah yüzünden Allah’tan ayrı düşmüş sınırlı ve günahkâr varlıklar olarak kendi başımıza öğrenebileceklerimizin çok kısıtlı olmasıdır. Allah’ın iradesini bilmek için O’na bağımlıyız. İşte bu yüzden Allah’ın vahyine de muhtacız, çünkü biz Allah değiliz ve O’nun hakkında doğal yollardan ancak çok kısıtlı bir bilgiye sahip olabiliriz.

2. Petrus 1:19–21 ayetlerini oku. Bu bize Kutsal Kitap’ın peygamberlik bildirisinin kaynağı hakkında ne söylüyor? Kutsal Kitap’ın bildirisinin ilahî kaynağı bize Kutsal Kitap’ın yetkisi hakkında nasıl bir bilgi veriyor?

Elçi Petrus’a göre, Eski Ahit’in peygamberlik bildirisi insan kaynaklı değildi. Peygamberler Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmişlerdi, dolayısıyla ilettikleri mesajın içeriği Allah’tan geliyordu. Bu kişiler mesajı kendileri meydana getirmediler. İlettikleri mesajın yalnızca aracısıydılar, kaynağı değil. Petrus peygamberlik sözlerinin ilham kaynağının Ruh olduğunu bilhassa vurguladı: insanlar tarafından kaleme alınmış olsa da “peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğiyle ortaya çıkmamıştır” (2Pe. 1:21–CANDEMİR). Kutsal Kitap’ın hayatımız üzerindeki nihaî yetkisi de işte bu ilahî kaynağa dayanmaktadır.

Allah, Kendi Sözü’nü dünyaya duyurmaları için insanları kullandı. Biz bugün benzer bir şeyi yapmak için, tabii ki Kutsal Yazılar yazmak için değil ama yazılmış olanı duyurmak için Kutsal Ruh tarafından nasıl kullanılabiliriz?

PAZAR

2 Ocak

Kutsal Ruh ve İlham

İlham, Allah’ın Kendi mesajını insanî araçları kullanarak iletirken Kutsal Ruh’un işi aracılığıyla uyguladığı etkisini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Tüm Kutsal Yazılar’da hakikate ilişkin bir temel birlik olmasının sebebi, Kutsal Ruh’un ilham sürecindeki çalışmasıdır. Gerçeğin Ruhu olan (Yuhanna 14:17, 15:26, 16:13) Kutsal Ruh, bizi tüm gerçeğe yöneltecektir.

2. Petrus 1:21, Yasanın Tekrarı 18:18, Mika 3:8 ve 1. Korintliler 2:9–13 ayetlerini oku. Bu ayetler bize Kutsal Kitap’ın yazarları hakkında ve Allah’ın Kutsal Kitap’ın kaynağına katılımı konusunda ne anlatıyor?

“Kutsal Ruh tarafından yöneltilme” (2Pe. 1:21) Kutsal Ruh’un ilham sürecindeki rolünün güçlü bir ikrarıdır. Elçi Pavlus 1. Korintliler 2:9–13 ayetlerinde vahiy ve ilhamı Kutsal Ruh’a atfediyor. 9. ayette sözünü ettiği hiçbir gözün görmediği gizli şeyleri “Allah biz elçilere açıkladı” diyor. Allah bunları Ruh aracılığıyla açıkladı. (1Ko. 2:10). Elçiler “Tanrı’nın bize lütfettiklerini bilelim diye... Tanrı’dan gelen Ruh’u” almışlardır (1Ko. 2:12). Bundan sonra, 13. ayette ilhamın işlemesine değinerek, “insansal bilgeliğin öğrettiği sözlerle değil, ama ruhsal şeyleri [düşünceleri] ruhsal şeylerle [sözlerle] karşılaştırarak Ruh’un öğrettiği sözler ile” bildirilen şeylerden bahsediyor (CANDEMİR). Pavlus’un duyurduğu bilginin kaynağından ve yetkisinden hiçbir şüphesi yoktu.

Kutsal Kitap’ın pek çok bölümü Allah’ın doğrudan doğaüstü vahyinin bir sonucu olmakla birlikte, Kutsal Kitap’taki her şey bu şekilde bir vahiyle açıklanmamıştır. Allah kimi zaman, mesajını açıklamak ve iletmek için, Kutsal Kitap yazarlarını olayları dikkatle kişisel olarak araştırmaları veya var olan diğer metinlerden yararlanmaları yoluyla (Yşu. 10:13, Luka 1:1–3) kullanmıştır. Dolayısıyla, Kutsal Kitap’ın tüm kısımları vahyedilmiş ve esinlenmiştir (2Ti. 3:16). İşte bu yüzden Pavlus “önceden ne yazıldıysa,” “Kutsal Yazılar’ın verdiği cesaretle umudumuz olsun diye” bizim için yazıldığını söylüyor (Rom. 15:4). Konuşan ve insan lisanını yaratmış olan Allah, seçilmiş kişilerin esinlenmiş düşünceleri insan sözleriyle en doğru ve güvenilir biçimde iletmelerini sağlıyor.

“Allah Kendi gerçeğini dünyaya insan aracılar vasıtasıyla iletmekten memnun olmuştur ve bizzat Kendisi, Kendi Kutsal Ruhu’yla insanları yetkin kılarak Kendi işini yapmalarını sağlamıştır. Zihinleri söylenecek şeylerin ve yazılacak şeylerin seçiminde yönlendirmiştir. Hazine toprak kaplara emanet edilmiştir, ancak yine de Gökten gelmiştir.”—Ellen G. White, Selected Messages [Seçme Mesajlar], 1. kitap, s. 26.

PAZARTESI

3 Ocak

Kutsal Ruh ve Kutsal Yazı’nın Doğruluğu

Vahiy Allah’ın seçilmiş kişilere doğaüstü bir yollarla hakikati açıklaması, ilham ise insan yazarların sözlerinin Allah’ın tam onayını alması için Kutsal Ruh’un onların yazdıklarının doğruluğunu teminat altına alan çalışmasıdır. Allah yalancı şahitlikten nefret eder (Çık. 20:16) ve yalan söylemesi olanaksızdır (İbr. 6:18). O, Gerçeğin Tanrısı olarak anılır (Mez. 31:5–KM [hakikat Allahı], Yşa. 65:16–KM [hak Allahı]). Benzer bir şekilde, Kutsal Ruh’a da “Gerçeğin Ruhu” adı verilir (Yu. 14:17).

Mezmur 119:160 ayetini oku. Bu ayet Allah’ın bize açıkladığı her şey hakkında ne öğretiyor?

Yuhanna 17:17 ayetini oku. İsa bu ayette bize Allah’ın Sözü hakkında ne diyor?

Allah’ın Sözü güvenilirdir ve tümüyle kabul edilmeye lâyıktır. Kutsal Yazılar’ı yargılamak bize düşmez; aksine Kutsal Yazılar bizi yargılama hakkına ve yetkisine sahiptir. “Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar” (İbr. 4:12).

Elbette ki Kutsal Kitap belirli zamanlarda, mekânlarda ve kültürlerde yaşamış kişiler tarafından kaleme alınmıştır (başka türlü nasıl olabilirdi ki?), ama biz bu durumu Kutsal Kitap’ın bize ilettiği mesajı sulandırmak ya da göz ardı etmek için bir sebep olarak görmemeliyiz. Bu kapı bir kere aralanırsa, Kutsal Kitap insanlara ve onların hakikat hakkındaki saptamalarına tabi hale gelir. Bunun sonucu olarak pek çok kişi Kutsal Kitap’a inandıklarını söylemelerine rağmen altı günde yaratılış, dünya çapında tufan, bakireden doğuş, İsa’nın bedensel olarak dirilişi ve gerçek anlamda Kinci Geliş gibi gerçekleri reddedebilir. Bunlar hata yapmaya müsait insanların Kutsal Yazılar’ı yargılayarak reddettiği pek çok Kutsal Kitap hakikatinden sadece birkaçı. Bu hiçbirimizin asla girmemesi gereken bir yol.

Allah’ın Sözü’nü kendi muhakememize tabi kılmak yerine kendi muhakememizi Allah’ın Sözü’ne tabi kılmak neden çok önemlidir?

SALI

4 Ocak

Kutsal Ruh’un Öğretmenliği

Kutsal Ruh, Allah’ın Yazılı Sözü’nün bize verilmesinde aracı olmakla kalmaz, aynı zamanda bizim onu doğru anlamamıza da yardımcı olur. İnsanlar hakikati anlama konusunda karanlıktadır; doğaları gereği Allah’a yabancılaşmışlardır (Ef. 4:18). Bu yüzden Allah’ın Sözü’nü bildiren ve ilham eden Ruh, aynı zamanda onu anlamamızı sağlamaktadır. Sorun Kutsal Kitap’ın anlaşılmaz bir kitap olması değildir. Sorun, Kendisini Kutsal Kitap’ta açıklayan Allah’a karşı günahla lekelenmiş olan tutumumuzdur.

Kutsal Ruh, bizi yönlendirerek Kutsal Yazılar’ı daha derinlemesine kavramamızı ve Kutsal Kitap’ı sevinçle takdir etmemizi arzulayan bir Öğretmen’dir. Hayatlarımızın sadakatle ve Allah’ın iradesine sevgi dolu bir itaatle göze çarpması için, Allah’ın Sözü’ndeki hakikati bize gösteren ve bu hakikati doğru kavramak için gerekli sezgi gücünü veren de O’dur. Ancak bu sadece Kutsal Kitap’a alçakgönüllü ve öğrenmeye açık bir kalple yaklaşırsak gerçekleşebilir.

1. Korintliler 2:13, 14 ayetlerini oku. Elçi Pavlus ruhsal konuları ruhsal olarak yorumlamamız gerektiği konusunda ne yazıyor?

Kutsal Kitap’ı anlama konusunda Kutsal Ruh’a bağımlıyız. Kutsal Ruh olmadan Kutsal Kitap’taki kelimelerin ruhsal önemini kavrayamayız, sadece sözel anlamını bilebiliriz. Dahası, biz günahkâr insanlar olarak genelde Allah’ın hakikatine karşı oluruz. Bunun sebebi onu anlamamamız değil, onu yerine getirmeyi tercih etmememizdir. Kutsal Ruh olmadan, Allah’ın mesajına karşı bir yakınlık da olmaz. Bunun karşılığında ne umut, ne güven, ne de sevgi olur. Ruh’un hayat verdiği şey, Kutsal Kitap’ta çoktan duyurulmuş olan hakikat ile uyum içindedir.

“Kutsal Kitap’ın öğrettikleriyle ilgili olarak ortada çelişkili fikirler olmasının sebebi kitabın kendisinin anlaşılmazlığı değil, yorumlayan kişilerin gafleti ve önyargılarıdır. İnsanlar kendi sapkın mantıklarını izlemek için Kutsal Kitap’taki açık ifadeleri görmezden gelmeyi tercih ediyorlar.”—Ellen G. White, The Advent Review and the Sabbath Herald, 27 Ocak 1885. Gururun şimdiye dek hangi şekilde Kutsal Yazılar’ın hakikatini hayatına geçirmeni engelleyen bir sürçme taşı oldu? Kendi kişisel arzuların hayatında Allah’ın hakikatini kabul etmeni hangi konularda engelliyor? Her şeyini Allah’a teslim etmeyi nasıl öğrenebilirsin?

ÇARŞAMBA

5 Ocak

Kutsal Ruh ve Söz

Kutsal Kitap’ın içeriğini biz insanlara ilham ederek açıklamış olan Kutsal Ruh, bizi asla Allah’ın Sözü’ne aykırı bir şekilde yönlendirmez.

Yuhanna 5:39, 46, 47 ve Yuhanna 7:38 ayetlerini oku. Bu ayetlerde İsa hangi yetkiden bahsediyor? Kutsal Kitap İsa’nın Mesih olduğunu ne şekilde doğrulamaktadır?

Bazı kişiler Kutsal Ruh’tan Kutsal Kitap’ın çok açık mesajına ters düşen özel “vahiyler” ve talimatlar aldıklarını iddia etmektedirler. Onlar için Kutsal Ruh Allah’ın Sözü’nden daha yüksek bir mertebeye erişmiştir. Allah’ın ilham edilmiş Yazılı Sözü hükümsüz kılındığı ve açık mesajı geçiştirildiği zaman, tehlikeli zeminde yürümüş ve Allah’ın Ruhu’nun rehberliğini takip etmemiş oluruz. Bizim ruhsal teminatımız yalnızca Kutsal Kitap’tır. İman ve uygulamaya ilişkin tüm konularda tek güvenilir kaide odur.

“Kutsal Ruh, Kutsal Yazılar vasıtasıyla zihnimize konuşur ve hakikati kalbimiz üzerine işler. Böylece yanlışı ifşa ederek, ruhumuzdan söküp alır. Mesih, Allah’ın sözü aracılığıyla çalışan Gerçeğin Ruhu vasıtasıyla, seçilmiş halkının Kendisine yaklaşmasını sağlar.”—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s. 671 [Sevgi Öğretmeni, s. 664, 665].

Ellen G. White’ın açıkça belirttiği gibi, “Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ı geçersiz kılmak için verilmemiştir, hiçbir zaman da bu amaçla bahşedilemez; zira Kutsal Yazılar tüm öğreti ve deneyimlerin test edilmesi gereken standardın Allah’ın sözü olduğunu açıkça bildirirler.”—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 9.

Kutsal Ruh hiçbir zaman Allah’ın Sözü’nün yerine geçmesi için verilmez. Aksine, O Kutsal Kitap’la uyum içinde ve onun aracılığıyla çalışarak bizi Mesih’e çeker, böylece Kutsal Kitap’ı ruhsallık için yegâne hakiki standart haline getirir. Bir kimse Allah’ın Sözü’yle çelişen iddialarda bulunduğunda, bu kişinin gerçeği söylemediğinden emin olabiliriz. Kalpleri ya da amaçları yargılayamayız. Ancak ilahiyatı yargılayabiliriz, bunu yapmak için tek standardımız ise Allah’ın Sözü’dür.

İnsanların kilisede yaymaya çalıştığı, Allah’ın Sözü’ne açıkça aykırı olan öğretilerden bazıları neler? Bizim (1) bu yanlışlara ve (2) bu yanlışları yayan kişilere karşı tepkimiz ne olmalıdır?

PERŞEMBE

6 Ocak

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Büyük Mücadele kitabında 593–602. sayfalardaki [Sevginin Zaferi, s. 91–100] “Kutsal Yazılar’ın Koruyuculuğu” bölümünü oku. Ayrıca Ellen G. White, Çağların Arzusu kitabında 662–680. sayfalardaki [Sevgi Öğretmeni, s. 657–675] “Yüreğiniz Sıkılmasın” bölümünü oku.

Sadece Kutsal Kitap’ta bize açıklandığı için bildiğimiz tüm gerçekleri bir düşünün. Örneğin, yaratılışı düşünün. Nasıl yaratıldığımıza ilişkin Allah’ın Sözü’nün öğrettikleri ile, “Modern Evrimsel Sentez (Neo–Darwinizm)” olarak adlandırılan süreçte yaratıldığımızı söyleyen insanî öğreti arasında ne kadar büyük bir tezat bulunmakta. İnsanların meseleyi ne kadar yanlış anladığına bir bakın! Dünyanın sonunda İsa’nın İkinci Gelişi’ni ve ölülerin dirilişini de düşünün. Bunlar bizim kendi başımıza asla öğrenemeyeceğimiz hakikatlerdir. Bunların bize açıklanmaları gereklidir ve öyle de olmuştur: Kutsal Ruh tarafından esinlenen Allah’ın Sözü’nde. Aslında en önemli gerçek olan İsa Mesih’in bizim günahlarımız için öldüğü ve bizim O’na ve O’nun bizim için yaptıklarına iman ederek kurtulduğumuz gerçeği, kendi başımıza öğrenmemiz mümkün olmayan bir gerçektir. Bunu yalnızca bize açıklandığı için biliyoruz. Sadece Allah’ın Sözü aracılığıyla bize açıklanmış olması sayesinde bildiğimiz diğer hakikatleri bir düşünün. Bu kadar hayatî hakikatlerin sadece Kutsal Kitap’ta bulunması bize Allah’ın Sözü’nün yaşamlarımızdaki rolünün ne kadar merkezî olması gerektiği hususunda ne anlatmalı?

TARTIŞMA SORULARI:

Ruhsal meseleler söz konusu olduğunda, Kutsal Kitap neden kişisel izlenimlere göre daha güvenilir bir rehberdir? Kutsal Kitap’ı tüm öğretileri, hatta kendi ruhsal tecrübelerimizi sınamamız gereken standart olarak kabul etmediğimiz zaman bunun sonuçları ne olur?

“Hakikat” sözcüğünün birçok bağlamda kullanıldığına şahit oluruz. Derste “hakikat” kavramıyla ilgili konuşun, ama sadece neyin hakiki olduğunu ya da olmadığını değil, bir şey için “hakiki (gerçek)” dendiğinde bunun ne anlama geldiğini tartışın. Bir şeyin “hakiki (gerçek)” olması ne demektir?

Bir kimse kendisinde “yeni ışık” olduğunu iddia ederse, kiliseniz bunun karşısında nasıl bir tavır takınmalıdır?

Kutsal Kitap’ın nasıl yaratıldığımıza ilişkin öğretisiyle insanî bilgeliğin bu konudaki öğretisi arasındaki temel farklılığı ayrıntılı olarak açıkla. İnsanî bilgeliğin öğretisi, yani evrim teorisine ilişkin en yeni anlayış, Kutsal Kitap’ın mesajına taban tabana zıttır. Bu bize Kutsal Kitap’a niye her şeyden daha çok güvenmemiz gerektiği konusunda ne anlatmalı?

CUMA

*7–13 Ocak

Kutsal Ruh’un Sahne Gerisinde Çalışması

SEBT GÜNÜ

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Hez. 37:5, 9; Yar. 1:2; Eyü. 26:13; Çık. 31:1–5; Yu. 16:13, 14; Gal. 5:16–23.

HATIRLAMA METNİ: “O beni yüceltecek. Çünkü Benim olandan alıp size bildirecek” (Yuhanna 16:14)

Kutsal Yazı’da Kutsal Ruh, Baba ve Oğul kadar belirgin bir şekilde dikkat çekmez. Yine de Kutsal Kitap bize Kutsal Ruh’un kutsal tarih boyunca önemli anlarda sahnede olduğunu söyler. Başlangıçta Allah dünyayı yaratırken O da çalışıyordu, fakat daha çok arka planda. O Allah’ın peygamberlerinin esinlenmelerinde etkindi, dolayısıyla Allah’ın Sözü’nün yazılmasında kilit rol oynuyordu. O ayrıca İsa Mesih’in Meryem’in rahminde meydana gelişine de dâhil olmuştu.

Yine de O Kutsal Kitap kayıtlarının merkezinde yer almaz, ayrıca O’nun hakkında hayret verici ölçüde az şey biliyoruz. O arka planda kalır, bunun nedeni O’nun görevinin Üçlübirlik’teki başka birinin (Tanrı’nın Oğlu İsa’nın) işini ilerletmek ve Baba Tanrı’ya yüceltmek olmasıdır. Tüm bunlar, günahkâr insanoğullarının günahın kendilerine getireceği sonsuz ölümden kurtulabilmeleri içindir.

Kutsal Yazı’nın tanıklığından öğrendiğimize göre, Kutsal Ruh sahne gerisinden destek verme, yardım etme, gözetme ve donatma rolünü gönüllü olarak ve lütufla kabul etmektedir. Yaratılışta, kurtarışta ya da hizmette olsun, rolü çok önemli olmasına rağmen, ilgi odağı olmaya çalışmaz.

*14 Ocak Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

2. DERS

8 Ocak

Kutsal Ruh’un Tanımlanamazlığı

Yuhanna 3:3–8 ve Hezekiel 37:5, 9 ayetlerini oku. Kutsal Ruh’un gizemli işleri için rüzgâr neden uygun bir tasvirdir?

İsa, Kutsal Ruh’un eylemlerini rüzgârın eylemleriyle karşılaştırarak, Ruh’un tanımlanamazlığını örnekliyor. Rüzgârın hareketlerinin gizemli bir yönü vardır. Rüzgârın nereden gelip nereye gittiğine dair kesin bir tahminde bulunmak zordur. Kim zaman zaman rüzgârın görünürde aniden çıkışı yüzünden afallamamıştır ki?

Fakat rüzgârın hareketlerine ve düzenlerine bir ölçüde aşina olmayı öğrenebiliriz. Benzer şekilde Kutsal Ruh da nerede isterse orada etkindir. Kimse O’nu kontrol edemez. Fakat O’nun nerede etkin olduğunu ve çalıştığını bilebiliriz. Aynı rüzgâr gibi, Kutsal Ruh da görünmez ama çok güçlü olabilir. Tabi ki rüzgârın kendisini göremesek bile varlığını hissedebilir ve etkisini çoğunlukla görebiliriz. Ufak bir esintiden ölümcül fırtınalara, rüzgâr çok güçlü bir güç olabilir. Kutsal Ruh rüzgâr gibi tanımlandığında, O’nun etkinliği ölüye hayat verme kavramıyla bağdaştırılmıştı. Yalnızca Allah’ın yapabileceği bu şey, en yüksek seviyede güçlü olmayı gerektirir.

Bunun nasıl gerçekleştiği bir sırdır. Allah ve O’nun Kutsal Ruh aracılığıyla yaptığı işler bizim tam olarak anlayabileceğimiz şeylerden daha büyüktür, hem dünyevî hem de kutsal olanlar arasından daha pek çok şey gibi.

Bu, Kutsal Ruh’un gerçekleştirdiklerini anlayamayız demek değildir. Ancak ilahî sırlarla ilgilenirken sahip olmamız gereken niteliğin alçakgönüllülük olduğunu kabul etmeliyiz. Alçakgönüllülük Allah’ın görkemini takdir eder ve yaratılış icabı kısıtlı varlıklar olduğumuzu ve ilahî vahye ihtiyacımız olduğunu kabul ettirir.

Ellen G. White uygun bir şekilde ifade etmiştir: “Kutsal Kitap’ın sırları, kendisine karşı tez olarak kullanılabilmesi şöyle dursun, ilahî ilham kaynaklı olduğunun en güçlü kanıtlarıdır. Kutsal Kitap Allah hakkında değil de anlayabileceğimiz bir şey hakkında olsaydı; Allah’ın yüceliği ve görkemi sınırlı zihinlerle anlaşılabilseydi, o zaman Kutsal Kitap şimdi olduğu gibi ilahî kaynaklı oluşunun açık kanıtlarını bulundurmazdı.”—Ellen G. White, Education [Eğitim], s. 170.

Doğada olup hayatlarımızı etkileyebilen görünmeyen güçlerin bazıları neler? Bu bize dünyamızdaki görünmeyen fakat güçlü etkilerin gerçekliği hakkında ne öğretmeli?

PAZAR

9 Ocak

Yaratılışta Kutsal Ruh

Allah’ın bu gezegendeki ilk önemli işi, onun yaratılışıydı. Kutsal Kitap gök ve yerin Yaratıcısı olarak Allah’ı (Yar. 1:1) ve İsa Mesih’i (Kol. 1:16, 17) açıkça belirtir; hatta onlar aslında her şeyin Yaratıcısı’dır (Yu. 1:1–3). Ancak Kutsal Kitap, Yaratılış işinde Kutsal Ruh’un mevcudiyetinden de bahseder.

Yaratılış 1:2; Eyüp 26:13, 33:4; Mezmur 33:6; 104:29, 30 ayetlerini oku. Kutsal Ruh’un Yaratılış’taki rolü nedir? Allah’ın Ruhu yaşamın yaratılışıyla nasıl ilişkilidir?

Yaratılış hikâyesi, Yaratılış 1:2 ayetinde Allah’ın Ruhu’nun Yaratılış’taki mevcudiyetinden bahseder. Eyüp 26:13, 33:4, Mezmur 104:29, 30 ve Mezmur 33:6 ayetleri, Kutsal Ruh’un dünyanın olağanüstü yaratılışındaki etkin rolünü destekler. Kutsal Kitap Baba Tanrı’nın ve O’nun ilahî Oğlu İsa Mesih’in dünyanın yaratılışında etkin olduklarını açıkça belirtirken (bkz. Yşa. 64:8; Kol. 1:16, 17), Kutsal Ruh da, hemen göze çarpmasa da, orada mevcuttur.

O Yaratılış hikâyesinde baş aktör olarak gözükmez. Aksine O boşluk üzerinde “süzülüyordu,” yani hareketiyle bu dünya üzerindeki yaşamın doğuşunda mevcuttu. Yaratılış 1:2 ayetinde yeryüzü üzerinde “hareket etmek” veya “süzülmek” anlamında kullanılan İbranice sözcük (merahepet), Allah’ın yuvadaki yavrularının üzerinde süzülen bir kartala benzetildiği Yasanın Tekrarı 32:11 ayetinde kullanılan sözcüktür. Kutsal Ruh bu dünyadaki yaşamın yaratılışına derinden dâhil olmuştur ve aynı kartalın yavrularını gözettiği gibi yeni yaratılmış canlıları gözetmiştir. Mezmurlar 104:30 ayetinde Yaratılış işinin ancak Kutsal Ruh’un çalışmasıyla mümkün olduğu ve O’nun bu süreçte etkin bir şekilde yer aldığı belirtilir.

Kutsal Ruh bu dünyanın Yaratılışında mevcut bulunmakla kalmamıştır, bize yeni bir kalp ve düşünce verdiği yeniden yaratılış sürecimizde de etkindir. Bu iki etkinlik nasıl bağlantılıdır? Sebt günü bize bu Yaratılış ve yeniden yaratılış işiyle ilgili ne söylüyor?

PAZARTESI

10 Ocak

Kutsal Ruh ve Tapınak

“Aralarında yaşamam için Bana kutsal bir yer yapsınlar” (Çık. 25:8).

Yaratılış işinden sonra, Allah’ın kurtuluş tasarısı Kutsal Kitap’ta birinci derecede önemlidir. Günahkâr bir dünyada, Kurtarış planı olmadan Yaratılış ne işe yarardı ki? Günahkârlar olarak, sadece Yaratıcı’ya değil, Kurtarıcı’ya da ihtiyacımız var. Bu Kurtarıcı’ya, yani İsa Mesih’e sahip olduğumuz için ne kadar müteşekkir olsak azdır. O olmasaydı, özünde bize hiçbir umut vermeyen bu dünyada umutsuz kalırdık.

Eski Ahit’te, Allah’ın günahı bağışlamasını örnekleyen ve Kurtarıcımız İsa’nın işini önceden gösteren şey tapınak ve oradaki hizmetti. Kurtuluş tasarısının eski İsraillilere açıklandığı yer burasıydı (bkz. İbr. 4:2). Tapınak hizmetinin büyük bir bölümü İsa’ya ve O’nun günahların bağışlanması için ölümüne işaret ederken, Kutsal Ruh’un belirli insanların tapınağı Allah’ın Musa’ya gösterdiği örneğe göre inşa etmesini sağlayarak sürece etkin bir şekilde dâhil olduğu tasvir edilir.

Mısır’dan Çıkış 31:1–5 ayetlerini oku. Kutsal Ruh tapınağın inşası işine nasıl dâhildi? Kutsal Ruh Allah’ın meskenini inşa edenlere nasıl yardımcı oldu?

Kutsal Kitap bize Kutsal Ruh’un Allah’ın insanla barıştığı ve kutsal Tanrı’nın günahkârlarla buluştuğu ana merkez olan tapınağın inşasında da mevcut olduğunu anlatıyor. Yerdeki tapınağı gökteki aslına göre inşa ettirme tasarısını Musa’ya bildiren Allah’tı (Çık. 25:9, 40).

Tapınak, Allah’ın kurtuluş tasarısını göstermek için kullandığı örnekti. Allah, Kendi halkına inşa etmelerini söylediği tapınakta, onların arasında özel bir şekilde yaşayacaktı. Allah’ın kendilerine yapmalarını söylediği şeyi insanların sanatsal bir maharet ve güzellikle gerçekleştirmelerini sağlamak Kutsal Ruh’un işiydi. O’nun yardımı olmadan, İsrail bu sanatsal ustalık gerektiren işi yerine getiremezdi.

Kutsal Ruh’un gücünü düşündüğümüzde, tapınağı yaparken kesinlikle insan yardımına ihtiyacı yoktu. Aksine O insanların tapınağı beceri ve güzellikle inşa etmelerini sağladı. İnsanların, Allah’ın yüceliği için Allah’ın krallığına katkıda bulunmaları maksadıyla, becerilerini kullanmalarına nasıl ve nerede yardımcı olabilirsin ve onları cesaretlendirebilirsin?

SALI

11 Ocak

Kutsal Ruh İsa Mesih’i Yüceltirken

İşleri Yeni Ahit’teki kadar yaygın görünmese de, Kutsal Ruh Eski Ahit zamanında da etkindi. Vaat edilen Mesih olan İsa’nın gelişiyle birlikte, Kutsal Ruh’un hizmeti yoğunlaşır ve O armağanlarını tüm imanlılara verir. Yeni Ahit Kutsal Ruh’un ruhsal hayatımızda ve kilisenin hayatında pek çok farklı şekillerde etkin olduğunu söylese de, belki de O’nun en önemli işi İsa Mesih’i yüceltmektir.

Yuhanna 16:13, 14 ve Yuhanna 15:26 ayetlerini oku. İsa Kutsal Ruh’un işinin ne olduğunu söylüyor? Kutsal Ruh’un diğer tüm işleri bu ana işine nasıl bağlıdır?

İsa’nın bize bildirdiğine göre, Kutsal Ruh Kendisinden değil, İsa’dan bahseder. O’nun işi İsa Mesih’in kurtarıcılık işini yüceltmektir. O Kendisini geri planda tutar ve ışıkları İsa’nın üzerine çevirir. Uygun bir şekilde ifade edildiği üzere: “Kutsal Ruh’un mesajı hiçbir zaman ‘Bana bak, beni dinle, bana gel, beni tanı’ olmamış, her zaman ‘O’na bak ve O’nun yüceliğini gör; O’nu dinle ve O’nun sözünü duy; O’na git ve yaşama sahip ol; O’nu tanı ve O’nun sevinç ve huzur hediyesini tat’ olmuştur. Kutsal Ruh’un bizi Mesih’le bir araya getirmek ve beraber kalmamızı sağlamakla görevli göksel çöpçatan olduğunu söyleyebiliriz.”—J. I. Packer, Keep in Step With the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God [Kutsal Ruh’a Ayak Uydur: Allah ile Yürüyüşümüzün Doluluğuna Ermek], gözden geçirilmiş ve genişletilmiş basım (Grand Rapids: Baker Books, 2005), s. 57, 58.

Bu büyük öneme sahiptir. Kutsal Ruh’un işine yapılan her türlü vurgu, İsa Mesih’in Şahsının ve işinin önemini azaltıyorsa, Kutsal Ruh’tan değildir. Kutsal Ruh ruhsal hayatımız için ne kadar önemli olsa da, düşüncemizde ve kurtuluşumuz için yalnızca İsa Mesih’e ait olan yeri hiçbir zaman almamalı. İsa’nın yüceltildiği her yerde Kutsal Ruh çalışıyordur. Bu nedenle biz Hristiyanlar, yani Mesih’in takipçileri olarak (Elç. 11:26 ayetine bakın) adlandırılıyoruz, “Pneumianlar,” yani Ruh’un takipçileri olarak değil. (bkz. Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit [Hayat Veren Kişi: Kutsal Ruh Öğretisi], Wheaton, Ill.: Crossways Books, 2007, s. 284).

Yaptığımız her şeyde dirilmiş Rabb’i yüceltmek neden çok önemli? Neticede, İsa’nın bizim için yaptığını düşün. Her şeyi O’na borçluyuz. Minnettarlığımızı nasıl gösterebiliriz (örneğin bkz. 2Se. 1:11, 12)?

ÇARŞAMBA

12 Ocak

Kutsal Ruh ve Mesih

Kutsal Ruh İsa’nın doğuşunda etkindi (Luka 1:34, 35). O İsa’yı hizmeti için meshetti (Luka 3:21, 22). İsa’nın meshedilmesi O’na Mesihlik görevini yerine getirmesi için güç verdi ve öğrencilerine Kutsal Ruh’u verebilme vasfını kazandırdı. Kutsal Ruh İsa’yı denenirken yönlendirdi ve destekledi (Markos 1:12; Matta 4:1, Luka 4:1, 2, 14), bu sayede İsa “denenlere yardım edebilir” (İbr. 2:18, ayrıca İbr. 4:15, 16 ile karşılaştır). Kutsal Ruh İsa’yı bu kurtarma işi için güçlendirdi (İbr. 9:14) ve İsa’nın dirilişini mümkün hale getirdi (1Pe. 3:18). Kutsal Ruh tüm bunlarda geri planda kaldı ve Mesih İsa’nın öne çıkmasına yardım etti.

Luka 24:44-49; Galatyalılar 5:16-23 ve Efesliler 4:23, 24 ayetlerini oku. Bu bölümlerden Kutsal Ruh’un işleri hakkında ne öğreniyoruz? Kutsal Ruh İsa’yı nasıl yüceltiyor?

Kutsal Ruh İsa Mesih’i en azından aşağıdaki şekillerde yüceltir:

1. Kutsal Yazılar’da O’nu doğru ve güvenilir biçimde öğreterek. Mesih ve O’nun kurtarışı hakkında bilmemiz gereken hiçbir şey eksik veya yanıltıcı değil. İmanla ve adanmışlıkla okursak, hepsi Allah’ın Sözü’ndedir.

2. Erkekleri ve kadınları İsa Mesih’le bir kurtarış ilişkisine çekerek. Kutsal Ruh insanların kalplerinde ve zihinlerinde şefkatle çalışır. O, ruhsal şeyleri anlayabilmeleri, böylece İsa Mesih’e güvenmeye istekli olmaları ve O’nu Önderleri ve Kurtarıcıları olarak kabul etmeleri için, onlara anlayış verir.

3. İçimizde Mesih’in karakterini oluşturarak. Böylece hayatlarımızda Mesih’e yaraşır erdemleri meydana getirir (Gal. 5:22, 23). İsa’nın kanı aracılığıyla bize günaha karşı zafer verilmiştir (Vahiy 12:11 ile karşılaştır) ve Kutsal Ruh Allah’ın yasalarına bağlı olarak yaşamamızı sağlar.

4. Bizim Mesih’e yaraşır, özverili ve sevgiyle başkalarına hizmetle geçen bir hayat yaşamamızı sağlayarak. O erkekleri ve kadınları belirli iş kollarında Allah için çalışmaya çağırır ve Mesih’in cazip Ruhu’yla başkalarına ulaşmamızı sağlar.

Hayatlarımızda Mesih’in karakterinin canlandırılması işi Baba’yı nasıl yüceltir?

PERŞEMBE

13 Ocak

EK ÇALIŞMA: Şüphesiz Kutsal Ruh’un işi Rab’le birlikte yürüyüşümüzde çok önemlidir. Tekrar, belki O’nu çalışırken göremeyebiliriz, fakat O’nun işinin etkilerini kendi hayatlarımızda ve başkalarının hayatlarında görebiliriz. Hayatınız İsa’ya iman sayesinde değişmişse, bu ancak onda yaşayan Kutsal Ruh’un işi aracılığıyla olmuştur. “Rüzgârın kendisi görünmez olsa da, yarattığı etkiler görülebilir ve hissedilebilir. Bu yüzden Kutsal Ruh’un can üzerindeki etkisi, bu etkinin kurtarıcı gücünü hisseden kişinin her hareketinde kendini gösterir. Kutsal Ruh kalbi denetimine aldığında, hayatı dönüştürür. Günahkâr düşünceler bir kenara atılır, kötü işlerden vazgeçilir; öfkenin, kıskançlığın ve çekişmenin yerini sevgi, alçakgönüllülük ve huzur alır. Üzüntünün yerini sevinç alır ve kişinin yüzü göğün ışığını yansıtır.”—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s. 173 [Sevgi Öğretmeni, s. 155]. Bunlar harika vaatler ve sayısız hayatlar bunların ne kadar gerçek olduklarını göstermiştir. Fakat Kutsal Ruh’un işi aniden gerçekleşmez. Biz olmamız gereken kişiye kendiliğinden dönüşmeyiz. İmanla ve Rabb’e itaatle dolu bir yaşam, mücadeleyle, teslimiyetle ve düştüğümüz anlarda tövbeyle dolu bir yaşam demektir. Kutsal Ruh, bizi Mesih’te yeni yaratıklar yapmak için hayatlarımızda çalışan İlahî Aracı’dır. Fakat bu ömür boyu sürecek bir çalışmadır. Her ne kadar hatalarımız ve zayıflıklarımız bizi Rabbimiz’e daha büyük bir teslimiyete teşvik etse de, Şeytan’ın her zaman yapmaya hazır olduğu gibi bunları Hristiyan yaşantımızda cesaretimizi kırmak amacıyla kullanmasına izin vermemeliyiz. Günahlarımız başımıza kakıldığında, her zaman İsa’nın günahkârlar yararına ölümünü hatırlamalıyız. İsa tam bu nedenle, şimdiki halimizde olduğumuz, yani lütfa ihtiyaç duyan günahkârlar olduğumuz için öldü ve bu lütfu bize vermektedir.

TARTIŞMA SORULARI:

Kutsal Ruh’un örnekliği sana sahne gerisinden hizmete ilişkin ne öğretebilir? Yani, Rabb’in işini pek çok kişi bilmeden, görmeden, hatta takdir etmeden yapmayla ilgili?

Kutsal Ruh İsa’yı nasıl yüceltir ve O’nu nasıl odak noktası haline getirir? Kendini dikkat merkezi haline getirmeden İsa’yı nasıl yüceltebilirsin? Bunu yapmak neden bazen çok zordur? Kendimizi yüceltmeye olan doğal eğilimle nasıl mücadele edebiliriz?

CUMA

*14–20 Ocak

Kutsal Ruh’un 
İlahîliği

SEBT GÜNÜ

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 5:1–4; 1Ko. 2:10, 11; Yşa. 63:10–14; Tit. 3:4–6; Rom. 8:11; 1Pe. 1:2.

HATIRLAMA METNİ: “Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun” (2. Korintliler 13:14).

Tüm Kutsal Kitap boyunca, Baba Tanrı’nın ilahîliği baştan kabul edilir. Bu gerçeğin hem Eski Ahit’te hem de Yeni Ahit’te ifade edildiğini görürüz. Allah’ın Sözü’nde açıklanan birçok hakikat arasında en önemli ve en temel olanlardan biridir.

İsa’nın tanrılığı da Kutsal Yazı’da birçok yerde onaylanır, tabi ki, hem Müjdeler’de hem de Mektuplar’da olmak üzere, bilhassa Yeni Ahit’te.

Fakat Kutsal Ruh’un tanrılığı daha üstü kapalı bir şekilde öğretilir. Bu Kutsal Kitap’taki çeşitli dolaylı ifadelerden anlaşılabilir. Burada, Allah’ın Kendi Sözü’nde Kutsal Ruh hakkında ne açıkladığını dikkatle inceleyebilmemiz için Kutsal Yazılar’ı kendi içinde karşılaştırmalıyız. Bunu yaparken Kutsal Yazılar’ın ifade ettiğinden daha azını söylememeliyiz, ayrıca “yazılmış olanın dışına çıkmamalıyız” (1Ko. 4:6). Bu konu öğretilebilir bir alçakgönüllülük tavrı gerektirir; Allah hakkındaki insanî mantığımızı Kutsal Ruh’un nasıl anlaşılması gerektiği konusunda ölçüt yapmamalıyız. Aksine, bazı konuları tamamıyla kavrayabilmemiz ne kadar zor da olsa, Kutsal Yazı’nın doğruladığı konuları kabul ederek bunlar hakkında tanıklıkta bulunmalıyız.

*21 Ocak Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

3. DERS

15 Ocak

Kutsal Ruh ve Allah

Kutsal Kitap Kutsal Ruh’un ilahîliğinin sistematik bir tanımını sunmaz. Bunun yerine, Kutsal Kitap yazarlarının Kutsal Ruh’u Allah’la eşit saydıklarını gösteren ilginç işaretler buluruz. Kutsal Kitap’ta aynı faaliyetin önce Allah’a, sonra da Kutsal Ruh’a atfedildiği çeşitli bölümler var.

Elçilerin İşleri 5:1–4 ayetlerini oku. Petrus’un Hananya’ya söylediği sözlerden Allah ve Kutsal Ruh hakkında ne gibi bir sonuca varabiliriz?

Kutsal Ruh Tanrı olmasaydı, Petrus burada çok dikkatsizce ve ölümcül derecede yanıltıcı bir şekilde konuşmuş olurdu. Ne var ki, Kutsal Ruh’un doğasının ilginç tarafı, elçi Petrus’un Allah ile Kutsal Ruh’u aynı seviyeye koyması. 3. ayette Hananya’ya neden Kutsal Ruh’a yalan söylediğini soruyor ve 4. ayetin sonunda devam ediyor: “Sen insanlara değil, Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.” Petrus açıkça Kutsal Ruh’u Allah’la bir tutuyor. Onun vurgulamak istediği, Hananya’nın sadece elçilere değil, bizzat Allah’a da yalan söylediğiydi. Kutsal Ruh’a yalan söylemek Allah’a yalan söylemektir. Kutsal Ruh Allah’tır. Konu burada açıkça belli edilmiştir.

Bu iki kişinin yaptıklarına karşılık neden bu kadar sert bir ceza verildi?

Elçilerin İşleri’nde sözü edilen ilk kilisedeki imanlılar için “yüreği ve düşüncesi birdi” (Elç. 4:32) denildiğini hatırlamalıyız. Bu birlik Kutsal Ruh’un ürünüydü ve bu nedenle sahip oldukları şeyleri isteyerek ve gönüllü olarak paylaşıyorlardı. Paylaşım üzerine yalan söylemek demek, topluluğun birliğini reddetmek ve birliği mümkün hale getiren ve destekleyen Kutsal Ruh’u yalanlamak demekti.

İşte bu yüzden Hananya ve karısının yalanı ilk kilise topluluğunda Kutsal Ruh’un ilahî işini ve mevcudiyetini çarpıtıyordu. Allah’a karşı böyle bir sahtekârlık yıkıcıdır ve Allah’ın Ruhu’nun imanlıların hayatlarında etkili bir şekilde çalışmasını engeller. Allah O’na bir bütün olarak kulluk etmemizi ister. Yeni iman topluluğu çok önemli bir yol ayrımında olduğundan, Allah yeni kilisenin birlik içinde ve birbirine güvenerek çalışmasını, ayrıca Kendi Ruhu tarafından yönlendirilmeye istekli olmalarını sağlamak amacıyla böyle şiddetli bir akıbeti kullandı.

Hananya ve Safira’nın günahlarını haklı çıkarabilmelerinin ne kadar kolay olduğunu düşün. Sonuçta kendi malımızı satıp bir kısmını kiliseye vermedik mi? Küçük bir kısmını kendimize ayırdıysak bunda büyütecek ne var? Bu hikâye kendi hareketlerimizi haklı çıkarırken ne kadar dikkatli olmamız gerektiği hakkında bize ne demeli?

PAZAR

16 Ocak

Kutsal Ruh’un İlahî Nitelikleri

Kutsal Ruh, çeşitli Kutsal Kitap ayetlerinde ilahî niteliklere sahip olarak tanımlanır.

Aşağıdaki Kutsal Kitap ayetlerinde Kutsal Ruh’un aslında yalnızca Allah’a atfedilebilecek olan hangi faaliyetleri ve nitelikleri sıralanmıştır?

1Ko. 2:10, 11; Yşa. 40:13, 14 ayetleriyle karşılaştır______________

Mez. 139:7__________________________________________

İbr. 9:14; 1Ti. 6:16 ile karşılaştır___________________________

Luka 1:35; Rom. 15:19; Mez. 104:30 ile karşılaştır______________

Pavlus Allah’ın bilgeliğini incelerken, bu bilgeliği bizim için bilinir kılanın Kutsal Ruh olduğunu savunuyor. Pavlus’un bu savında çalıştırdığı mantık, “benzerler birbirini tanır” mantığıdır. Allah’ın derin düşüncelerini ancak Allah’a eşit olan biri bilebilir (1Ko. 2:10, 11). Allah’ı Kutsal Ruh kadar tanıyan yoktur, çünkü O Allah’ı içten bilir. O dışarıdakilerin bilmediği bir şekilde bilir. Kutsal Ruh gerçekten de her şeyi bilendir. Kutsal Ruh’un varlığı Allah’ın varlığıdır. Allah’ın Ruhu’nun olmadığı bir yere kaçamıyorsam, O her zaman her yerde mevcut demektir (Mez. 139:7 ile karşılaştır). Kutsal Ruh’un sonsuz olduğu söylenir (İbr. 9:14). Kutsal Kitap’a göre kaç tane sonsuz varlık vardır? Sadece Allah sonsuzdur (1Ti. 6:16). Kutsal Ruh’a sonsuz deniliyorsa, öyleyse O da Allah olmalıdır. Kutsal Ruh ayrıca mutlak güçlü, yani her şeye gücü yetendir. Luka 1:35 ayetindeki “Kutsal Ruh” ve “Yüceler Yücesi’nin gücü” ifadeleri eşanlamlıdır. Burada en üst seviyede bir mucize olan bakireden doğum olayına atıfta bulunuluyor. Romalılar 15:19 ayetinde elçi Pavlus bu hizmetin “mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh’un gücüyle” başarıldığını kabul ediyor. Gerçekten de, Kutsal Ruh ilahî mucizeler yapabilir. İsa ayrıca Kutsal Ruh’a karşı edilen küfrün affedilmez olduğunu söylüyor (Mat. 12:31, 32; Mar. 3:28, 29). Kutsal Ruh ilahî olmasa, bu akıl almaz bir şeydir. Fakat belki de Kutsal Ruh’un en harika işi, insanların kalplerini ve düşüncelerini değiştirebilme yetisidir. Yeni bir ruhsal doğuşu gerçekleştiren Kutsal Ruh’tur (Yuhanna 3:5–8). O sadece Allah’ın yapabileceği şeyleri başarabilme gücüne sahiptir.

PAZARTESI

17 Ocak

Kutsal Kitap’ın İpuçları

Kutsal Kitap’ta Allah’a yapılan atıflarla yer değiştirebilen, Kutsal Ruh’a yapılmış çeşitli atıflar vardır.

Yeşaya 63:10–14 ayetlerini oku ve Çölde Sayım 14:11 ve Yasanın Tekrarı 32:12 ayetleriyle karşılaştır. Bu kısımlarda yazar kime atıfta bulunmuştu ve bu bize Kutsal Ruh’un ilahîliği hakkında ne söylüyor?

Yeşaya 63:10 ayetinde, halk başkaldırdı ve Kutsal Ruh’u incitti. Fakat Çölde Sayım 14:11 ayetinde kayıtlı olan benzer olayda “RAB Musa’ya şöyle dedi: ‘Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek?’” deniyor. Yasanın Tekrarı 32:12 ayetinde ise “Ona yalnız RAB yol gösterdi, yanında yabancı ilah yoktu” ifadesini okuyoruz. Belli ki burada Kutsal Kitap yazarları Allah’ı ve Kutsal Ruh’u birbirleriyle eşit gördüler. 2. Samuel 23:2 ayetinde “RABB’in Ruhu benim aracılığımla konuşuyor” sözlerini okuyoruz, aynı doğrultudaki 3. ayette ise “İsrail’in Tanrısı konuştu... bana dedi ki” deniyor. Tekrar, aynı doğrultudaki bu Kutsal Kitap ayetlerinden çıkan sonuç, Kutsal Ruh’un Allah’a eşit olduğunun düşünüldüğüdür.

1. Korintliler 3:16, 17 ayetlerini 1. Korintliler 6:19, 20 ayetleriyle, 1. Korintliler 12:11 ayetini 1. Korintliler 12:28 ayetiyle karşılaştır. Bu bölümlerde Kutsal Ruh’a ve Allah’a yapılan atıflar nasıl birbirinin yerine geçebilir şekilde kullanılmıştır? Allah’a ve Kutsal Ruh’a aynı şekilde atfedilen nitelikler neler?

1. Korintliler 3:16, 17 ayetlerinde Pavlus 1. Korintliler 6:19, 20 ayetlerindeki benzer bir dil kullanıyor. Elçi Pavlus’a göre, Kutsal Ruh’un içimizde yaşaması Allah’ın içimizde yaşaması demektir. Pavlus, “Tanrı’nın tapınağı” ifadesini “Kutsal Ruh’un tapınağı”na denk tutarak, Kutsal Ruh’un Allah olduğunu belirtiyor. Pavlus 1. Korintliler 12:11 ayetinde, tüm imanlılara ruhsal hediyeler dağıtanın Kutsal Ruh olduğunu yazıyor. Birkaç ayet sonra, 1. Korintliler 12:28 ayetinde, bunu yapanın Allah olduğu söyleniyor. Temel mesaj açıktır: Kutsal Ruh Allah’ın yaptığı işlerin aynısını yapar, bu da Kutsal Ruh’un Allah’a eşit olduğuna güçlü bir kanıttır.

Sayılar 14:11 ayetini tekrar oku. Bu bugün bize hangi şekillerde uygulanabilir? Allah’ın kilisemizde hangi mucizevî şekillerde çalıştığını düşün. O’nun inanmamız için bize verdiği tüm sebepleri düşün. Binlerce yıl önce Allah’ın halkının yaptığı hataları bugün bizim yapmadığımızdan nasıl emin olabiliriz?

SALI

18 Ocak

Kutsal Ruh’un İlahî İşi

Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’ın sadece Allah’a atfettiği bazı işleri gerçekleştirir. O ilahî yaratılış işinde etkindir, aynı şekilde Allah’ın günahkârları yeniden yaratışında da etkindir.

Titus 3:4–6 ayetlerini oku. Pavlus Kutsal Ruh’un yeniden yaratış sürecine katılımını nasıl tanımlıyor?

Kutsal Ruh’tan “Kurtarıcımız Tanrı” ile beraber bahsediliyor (Titus 3:4), konunun bağlamı yeniden doğuş yıkaması (vaftiz) ve ruhsal yenilenmemizdir (Titus 3:5). O bizim yeniden doğuşumuzun aracısıdır. O kalplerimizi yeniler. O bizde İsa’yı izleme arzusunu uyandırır. O, Hayat Ruhu’dur (Rom. 8:2, CANDEMİR). O, günahkârları kutsayan ve karakterlerini değiştirendir. O, bizi kurtaran İsa Mesih’e itaat etmemizi sağlar. Böyle harika şeyleri yapabilme yetisine ancak ilahî bir varlık sahiptir.

Yeşaya 6:8–10 ile Elçilerin İşleri 28:25–27 ayetlerini karşılaştır. Kutsal Kitap yazarları ilahî konuşmaları kime atfediyorlar?

Bazı Kutsal Kitap kısımlarında bir yandan Allah’ın konuştuğu söylenirken, öte yandan diğer Kutsal Kitap yazarları Kutsal Ruh’un konuştuğunu ifade ediyorlar. Kutsal Yazılar’ı bize doğaüstü bir şekilde ileten Kutsal Ruh’tur (2Pe. 1:21), bu durum başka bir yerde Tanrı esinlemesi olarak tanımlanır (2Ti. 3:16). Kutsal Yazılar’ı vermek Kutsal Ruh’un diğer bir ilahî işidir.

Romalılar 8:11 ayeti Kutsal Ruh’un ilahîliği hakkında bize ne öğretir?

Kutsal Kitap Kutsal Ruh’un İsa’yı ölümden dirilttiğini ve bizi de Ruh aracılığıyla dirilteceğini ifade eder. İnsanları ölümden diriltme gücüne sadece Allah sahiptir. Bu yüzden Kutsal Ruh Allah’tır.

Seni Kutsal Ruh’un yönlendirmesine daha çok açacak hangi değişiklikleri yapabilirsin? Yani, O’nun senin yaşamındaki yönlendiriciliğini hangi eylemlerin yüzünden açıkça fark etmiyor olabilirsin?

ÇARŞAMBA

19 Ocak

O’nun İlahîliğinin Önemi

Kutsal Ruh Allah olmasaydı, ne kayıp olurdu? Kutsal Ruh tamamen Allah değilse, bunun kurtuluşa ve ibadete ilişkin ciddi sonuçları olacaktır. Kutsal Kitap bize Kutsal Ruh’un imanlıların yenilenmesinden sorumlu olduğunu söyler. O onların içlerinde yaşar ve onları doldurur. O bizim düşüncemizi yeniler ve karakterimizi değiştirir. O yeniden diriltme gücüne sahiptir. O, Mesih’in izleyicilerini Allah gibi kutsal hale getirir. Kutsal Ruh Allah değilse, O’nun bu şeyleri yapabileceğinden ve bunları Allah’a makbul bir şekilde yapabileceğinden nasıl emin olabiliriz?

1 Petrus 1:2; 2. Korintliler 13:14 ve Matta 28:18, 19 ayetlerini oku. Vaftizlerde ve kutsamalarda Kutsal Ruh’tan Baba Tanrı ve Oğul İsa Mesih ile beraber bahsedilmesi, Allah’a ibadette ve övgü sunmada Kutsal Ruh’un yeri hakkında bize ne söylüyor?

Kutsal Ruh’un ilahîliği O’nun gerçekten kim olduğunu kabul ederek O’nunla uygun bir ilişki kurmamıza yardımcı olur. O’nun ilahîliği, Tanrı merkezli bir ruhsallığın önkoşuludur. Yeni Ahit kilisesi, Üçlübirlik’in diğer iki üyesiyle birlikte çekinmeden Kutsal Ruh’un adını anar. Kutsal Ruh, vaftiz eyleminde Baba ve Oğul ile aynı seviye ve konumdadır. Vaftiz derin ruhsal öneme sahiptir ve temel ibadetin bir kuralıdır. Vaftiz eyleminde geçerli olan, elçisel kutsamada da aynı şekilde geçerlidir. Bu, Kutsal Ruh’un da tıpkı Baba ve Oğul gibi övüldüğü bir tapınma duasıdır. Tanrılığın üç şahsının tümünden birlikte ve eşit kabul edilerek bahsedilir.

Yeni Ahit’te Kutsal Ruh’un Kendisine tapınılmaya uygun olduğu kabul edilir. Bu yalnızca vaftizde ve elçisel kutsamada değil, fakat ruhsal iyiliğimiz için O’na bağımlı olmamız ve ilahî öğretmenimiz ve kutsayıcımız olarak O’na itaat etmemiz gereği açısından da geçerlidir. Kutsal Ruh’un Allah olması önemli mi? Evet, hem de çok. O’nun gerçekten kim olduğunu bilirsek, O’nun tanrılığını tanır ve kabul edersek, O’nun işini şereflendirir ve kendi kişisel gelişimimiz ve kutsanmamız için O’na güveniriz.

Tanrı’nın Kendisi olan Kutsal Ruh’un senin hayatında çalışmasının ne demek olduğunu düşün. Seni O’nda kaldığında olabileceğin kişiye dönüştürmek için Allah’ın senin içinde çalıştığını bilmenin bize verdiği büyük vaatler neler? Bu neden moral verici ve mutlu edici bir gerçektir?

PERŞEMBE

20 Ocak

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Evangelism [Müjdecilik] kitabında 613–617. sayfalardaki “Misrepresentations of the Godhead [Üçlübirlik’in Çarpıtılması]” bölümünü oku.

Bu hafta gördüğümüz üzere, Kutsal Ruh’un ilahîliği hakkındaki kanıtlar oldukça ikna edici. Kutsal Ruh Allah’tır. Fakat unutmayın: Kutsal Ruh hakkında düşünürken ilahî bir sırla uğraşıyoruz. Konuyu pekiştirelim: Allah’ı ve O’nun doğasını tamamıyla açıklayamayacağımız gibi, Allah’ın nasıl olması gerektiği konusunda kendi insan anlayışımızı standart haline getirme ayartısına karşı direnmeliyiz. Gerçek, insan anlayışından çok ötededir, özellikle bu gerçek bizzat Allah’ın doğası ile ilgili olduğunda.

Aynı zamanda, Kutsal Ruh’un ilahîliğine iman, salt Üçlübirlik öğretisini kabul etmekten daha fazlasını içerir. Baba tarafından ısmarlanan ve Kutsal Ruh’un gücüyle Oğul tarafından tamamlanan Allah’ın kurtarış işine itimadı ve bel bağlamayı içerir. “Kutsal Ruh’un tam olarak ne olduğunu tanımlayabilmek bizim için zarurî değildir... Kutsal Ruh’un niteliği bir sırdır. İnsanlar bunu açıklayamaz, çünkü Rab bunu onlara bildirmemiştir. Hayalperest görüşlere sahip kişiler Kutsal Yazılar’dan bölümleri bir araya getirerek bunların üzerine insanî bir yapı inşa edebilir, fakat bu görüşlerin kabul edilmesi kiliseyi güçlendirmeyecektir. İnsanların anlayamayacağı kadar derin olan bu sırlarla ilgili olarak, sükût altındır.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 46.

TARTIŞMA SORULARI:

Avusturyalı filozof Ludwig Wittgenstein şöyle yazmıştı: “Konuşamayacağımız şeyler üzerinden sessizce geçmeliyiz.” Bu sözleri söylediği bağlam Ellen G. White’ın yukarıdaki yazılarından epey farklı olsa da, ilke aynıdır. Yani, Allah’ın nitelikleri hakkında ve genel olarak da İlham yoluyla bize açıklanmayan ruhsal gerçekler hakkında susmak neden daha iyidir?

Bazen teolojik bir duruş üzerinde şu soruyu sorarak düşünmek yardımcı olur: “Önerilen yanlış olsaydı, ne kayıp olurdu?” Örneğin: “Mesih ilahî olmasaydı, ne kayıp olurdu?” Kutsal Ruh konusunda aşağıdaki soru üzerinde düşün: “Kutsal Ruh tamamen Allah olmasaydı, ne kayıp olurdu?”

Aşağıdaki alıntı pratik bir açıdan bize ne söylüyor? “Bizi dolduran Kutsal Ruh muğlak bir etki veya mistik bir güç değildir. O, büyük bir alçakgönüllülük, hürmet ve itaat ile kabul edilmesi gereken, ilahî bir Şahıs’tır. Bu yüzden O’na daha çok sahip olmamız söz konusu değil, fakat O’nun bize daha fazla sahip olması, evet, tüm benliğimize sahip olması söz konusu.”—LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter [Tesellicinin Gelişi], s. 159.

CUMA

*21–27 Ocak

Kutsal Ruh’un Kişiliği

SEBT GÜNÜ

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Yu. 16:13, 14; Rom. 8:14–16; Rom. 15:13; Yu. 14:6; Yu. 17:17; Rom. 5:5.

HATIRLAMA METNİ: “Ama Baba’nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.” (Yuhanna 14:26).

Kutsal Ruh Kutsal Kitap’ta kimi zaman rüzgâr veya ateş gibi kişisel olmayan terimler ile tanımlandığı için bazıları O’nun bir kişi değil de ilahî bir güç olduğu sonucuna vardılar. Onlara göre, O kişisel bir varlık olmaktan ziyade bizi güçlendiren elektrik akımı gibi bir şeydir. Fakat mesele, Kutsal Ruh’un daha çok kişisel olmayan işlerini veya etkilerini gösteren bazı kısımların gösterilebilmesi değildir. Mesele, O’nun kişiselliğini kesin olarak kanıtlayan birçok Kutsal Kitap bölümünün var olup olmadığıdır.

Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un kim olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için dikkate almamız gereken bölümler var.

Bu hafta Kutsal Kitap’ta tanımlanan Kutsal Ruh’un kişiliği hakkında daha fazla öğreneceğiz. Bu gerçek Allah’ın ilahî Ruhu’nun hayatlarımızdaki rolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Ayrıca, Kutsal Ruh’un kişiselliğine inancın ruhsal yaşamlarımız için önemi hakkında daha derin bir anlayış kazanmamıza yardımcı olacak. Ancak O’nun hakkında doğru düşüncülere sahip olursak O’na hak etiği sevgiyi, saygıyı, güveni ve teslimiyeti verebiliriz.

*28 Ocak Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

4. DERS

22 Ocak

İsa’nın Kutsal Ruh Tanımı

Yuhanna 16:13, 14; Yuhanna 15:26, 27; ve Yuhanna 14:17, 26 ayetlerini oku. Bu ayetlerde İsa Kutsal Ruh’a hangi çok kişisel özellikleri atfediyor? İsa’nın Kutsal Ruh’u yardımcı veya tesellici (parakletos) olarak tanımlaması senin için ne anlam ifade ediyor?

İsa’ya göre Kutsal Ruh rehberlik eder, konuşur, duyar, ifşa eder, ve yüceltir (Yuhanna 16:13, 14). Kutsal Ruh ayrıca bize öğretir ve hatırlatır (Yuhanna 14:26). İçimizde yaşar (Yuhanna 14:17), tanıklık eder (Yuhanna 15:24, 26) ve ikna eder (Yuhanna 16:8). Bunlar, kişisel olmayan bir gücün yaptıklarından çok, yüce bir kişiliğin işleri gibi görünüyor.

Yuhanna 14:16–18 ayetlerini oku. İsa’nın bu vaadi nasıl yerine gelecekti? Öğrenciler nasıl yalnız bırakılmadı?

İsa takipçilerini düşünür. O öğrencilerini yetim gibi ortada bırakmayacaktı. Kutsal Ruh’u göndereceğini vaat etti. İsa burada özellikle “başka bir yardımcı” veya “tesellici” göndereceğini söylüyor. İsa’nın burada kullandığı sözler önemli. O başka bir yardımcı göndermeyi vaat ediyor. Farklı bir yardımcı değil. “Başka bir” kavramı Grekçede “allos” sözcüğüyle ifade edilir. Yeni Ahit Grekçesinde “allos” sözcüğü, Mesih’in sayısal olarak farklı, fakat karakter olarak aynı, yani Kendisine benzer başka bir tesellici göndereceğine işaret ediyor. Başka bir deyişle, İsa Kendi gibi olan, Kendisinin yerini alacak, Kendisinin işini içimizde yapmaya devam edecek ve Kendisinin temsilcisi olan Biri’ni vaat ediyor.

Kutsal Ruh’un bu işi bir yardımcının veya tesellicinin işidir. Kutsal Kitap burada bize destek için, imdadımıza yetişecek bir yardım için çağrılan birini tanımlamak amacıyla Grekçe sözcük parakletos’u kullanıyor (Yuhanna 14:16). Aynı İsa’nın bir kişi olduğu gibi, Kutsal Ruh da bir kişidir. Bu fikir Kutsal Ruh’a sıklıkla kişisel niteliklerin atfedilmesiyle desteklenmektedir (bkz. Yu. 14:26, 15:26, Elç. 15:28, Rom. 8:26, 1Ko. 12:11, 1Ti. 4:1).

Kutsal Ruh’un sadece bir güç değil de bir kişilik olduğunu bilmek neden çok daha rahatlatıcıdır?

PAZAR

23 Ocak

Kutsal Ruh’un Kişisel Nitelikleri: 1. Bölüm

Aşağıdaki ayetleri okurken, bu ayetlerin kişisel olmayan bir güç hakkında mı, yoksa ilahî bir Kişi hakkında mı olduklarını kendi kendine sor. Rom. 15:30; 1Ko. 2:10; Elç. 8:29; 10:19, 20; 28:25.

Kişisel olmayan bir güç bizim yerimize aracılık edebilir mi? Kişisel olmayan bir ruh ya da güç bize Allah hakkındaki şeyleri gösterme kabiliyetine sahip midir? Kişisel olmayan bir etki, konuşma yetisine sahip midir? Kutsal Ruh, kişisel olmayan bir güç olmanın aksine kişisel bir varlık ise, tüm bu Kutsal Kitap ifadeleri çok daha fazla anlam ifade ederler.

Aşağıdaki ayetleri oku. Bu ayetlerde Kutsal Ruh’a hangi kişisel nitelikler atfedilmektedir? Ef. 4:30; Elç. 5:3, 9; 1Ko. 12:11; Rom. 15:30.

Kişiselliğin ayırt edici özellikleri bilgi (veya anlayış), hissetme ve iradedir. Ancak kişisel bir varlık kederlenebilir. Ancak kişisel bir varlık kandırılabilir ve kendisine yalan söylenebilir. Ancak kişisel bir varlık istediğini seçme yetisine ve kendi iradesine sahiptir. İrade belki de her kişilikte bulunan en ayırt edici unsur ve özelliktir. Ancak kişisel bir varlık sevme yetisine sahiptir. Gerçek sevgi soyut olan ve kişisel olmayan bir yolla kavranamaz. Sevgi oldukça kişisel bir dokunuşla gelir. Kişiselliğin bu ifadeleri, Kutsal Ruh’un öz bilince sahip, kendini bilen, irade gücü olan, kendi kaderini tayin edebilen ve sevebilen bir varlık olduğunu gösterir. O gölgesel bir akım veya kişisel olmayan bir öz değildir. Kutsal Ruh’tan bu kişisel yollarla bahsedilir, zira Allah’ın Kendisi kişisel bir Tanrı’dır.

“Kutsal Ruh bir kişiliğe sahiptir, aksi takdirde ruhlarımıza ve bu ruhlarımızla bizim Allah’ın çocukları olduğumuza tanıklık edemezdi. O ayrıca ilahî bir varlık olmalı, aksi takdirde Allah’ın aklında gizli yatan sırları ortaya çıkaramazdı.”—Ellen G. White, Evangelism [Müjdecilik], s. 617.

Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un kişisel özelliklere sahip olması görüşü bizim O’nunla ilişkilerimizi nasıl etkiler? Kutsal Ruh Allah’ın Kendisi değil de sadece kişisel olmayan bir güç olsaydı ne fark ederdi?

PAZARTESI

24 Ocak

Kutsal Ruh’un Kişisel Nitelikleri: 2. Bölüm

Kutsal Ruh’u anlamaya çalışırken karşılaştığımız zorluklardan biri, Baba olarak Tanrı’yı somut bir şekilde düşünmemizdir. Ayrıca birçok kişi Müjdeler’de tanımlandığı üzere İsa hakkında da somut bir resme sahiptir. O bizim insan doğamızı aldı ve bize insan şeklinde gözüktü.

Fakat Kutsal Ruh çok farklı bir şekilde sunulur. O görünürde soyuttur, anlaşılması Baba ve Oğul’a göre çok daha zordur.

Bu nedenle bazı insanlar Kutsal Ruh’un kişiselliği olmayan bir güç olduğu sonucuna varırlar. Şu ana kadar gördüğümüz gibi, bu fikir Kutsal Ruh’un doğasına gereken değeri gerçekten vermez. Hatta Kutsal Ruh sadece kişisel olmayan bir güç ya da (ilahî) bir kuvvet olsaydı, Kutsal Kitap’taki bazı ifadeler hiçbir anlam ifade etmezdi.

Aşağıdaki iki ayeti dikkatle oku ve Kutsal Ruh’tan bahseden sözleri kişisel olmayan “güç” sözcüğüyle değiştirirsen bir anlam ifade edip etmediklerini gör. Bu ayetler neden yalnızca Kutsal Ruh gerçekten bir Kişi ise bir anlam ifade ederler?

Rom. 15:13_________________________________________

1Ko. 2:4___________________________________________

Kutsal Ruh sadece bir güç veya kişisel olmayan bir etki olsaydı elçilerin yazdığı “Kutsal Ruh ve bizler... uygun gördük” (Elç. 15:28) ifadesi saçma olurdu. Aksine, bu ifade başka bir kişisel varlığa işaret ediyor, en az Baba ve Oğul kadar kişisel bir varlık.

Dahası, ilk ve ikincisinden Kişiler olarak bahsediliyor fakat üçüncüsünden bahsedilmiyorsa, inançlılar nasıl olur da “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla” (Mat. 28:19) vaftiz edilebilirler? Bu mantıklı değil. Tam tersi, burada her üçünden de adına vaftiz edildiğimiz aynı ismin parçası olarak bahsediliyor. Böylece Kutsal Ruh burada Baba Tanrı ve Oğul Tanrı ile aynı seviyede gösteriliyor.

Ellen G. White’ın zekice ifade ettiği gibi, “göksel üçlüde üç yaşayan kişi vardır... Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.” Ellen G. White, Evangelism [Müjdecilik], s. 615. Kendisi de Kutsal Ruh’un mevcut kişiliği hakkında çok nettir.

SALI

25 Ocak

Gerçeğin Ruhu

Yuhanna 14:6 ve 17:17 ayetlerini oku. Bu ayetlerdeki gerçeğin anlamı nedir?

Yuhanna Müjdesi içinde geçen gerçek sözcüğü anahtar bir kavramdır. Bizim gerçek hakkındaki dünyevî anlayışımız genellikle soyut ve teoriktir. Batı dünyasında bu sözcük Yunan felsefesi ile şekillenmiştir. Fakat Kutsal Kitap’ta, özellikle Yuhanna’nın Müjdesi’nde gerçek oldukça kişisel ve özel bir anlam içerir: İsa gerçektir (Yuhanna 14:6). Allah’ın Yazılı Sözü gerçek olsa da (Yu. 17:17 ve Mez. 119:142 ayetleriyle karşılaştır), Allah’ın gerçeği İsa Mesih’in kişiliğinde en yüce bir şekilde ortaya konmuştur. Doğru bir Allah bilgisi, Allah Kendisini O’nun aracılığı ile gösterdiği için, Kutsal Yazılar’ın hakkında konuştuğu İsa’da bize verilmiştir.

Yuhanna 15:26 ve 16:13 ayetlerini oku. Gerçeğin Ruhu olarak Kutsal Ruh’un işlevi nedir?

Yuhanna 16:13’te bize Gerçeğin Ruhu’nun bizi her türlü gerçeğe yönelteceği söyleniyor. Bunu, İsa Mesih’e işaret ederek ve İsa’nın söylediklerini (Yuhanna 15:26) ve bizim için yaptıklarını hatırlamamıza yardımcı olarak yapar. Kutsal Ruh’un bizi yönlendirdiği gerçek oldukça kişiseldir: O bizi İsa’ya yükseltir ve bizi O’nunla yaşayan ve imanla dolu bir ilişkiye yönlendirir. İsa Samiriyeli kadınla konuşurken, Allah’a ruhta ve gerçekte tapılması gerektiğini söyledi (Yuhanna 4:24). Kutsal Ruh’un yönlendirmesini istediğimizde, O bizi yol, gerçek ve yaşam olan İsa’ya yönlendirecektir (Yuhanna 14:6).

Kutsal Kitap’ta gerçek, felsefede çoğu zaman görüldüğü gibi soyut bir şey veya teori değildir. Gerçek “tüm gerçeğin Tanrısı” olarak adlandırılan Yaratıcımız ve Kurtarıcımız ile derin bir kişisel ve iman dolu bir ilişkiyi kapsar (Yas. 32:4 ve Mez. 31:5 ayetleriyle karşılaştırın). Böylece, bize O’nun sadece kişisel karakterini değil fakat ilahîliğini de göstererek Baba Tanrı tarafından gönderilmiş olan (Yuhanna 15:26) Kutsal Ruh, yerinde olarak “Gerçeğin Ruhu” (Yuhanna 14:17; 16:13) olarak adlandırılır.

Biz gerçeği, modus ponens olarak bilinen mantık kavramı gibi, önerme terimleri içersinde düşünme eğilimine sahibiz. “A ise, B. A, dolayısıyla B.” Şüphesiz bizim gerçek olarak anladığımız birçok şeyi önermeler olarak anlarız. Yine de, gerçeğin bir Kişi olması fikrini nasıl anlıyorsun? Cevabını Sebt günü derste söyle.

ÇARŞAMBA

26 Ocak

Neden Fark Eder?

Kutsal Ruh’un kişiliği meselesi en yüksek derecede öneme sahiptir ve hayatımızı etkileyecek sonuçlara neden olur. “O ilahî bir kişi ise ve biz O’nu kişisel olmayan bir etki olarak düşünüyorsak, ilahî bir kişiyi hak ettiği hürmetten, şereften ve sevgiden mahrum bırakıyoruz demektir.”—LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter [Tesellicinin Gelişi], s.40.

Kutsal Ruh’u sadece gizemli ilahî bir güç olarak düşünürsek, düşüncelerimiz şöyle olur: Nasıl daha fazla Kutsal Ruh’a sahip olabilirim? Fakat Kutsal Ruh’u ilahî bir Kişi olarak düşünürsek, şöyle sorarız: Kutsal Ruh bana nasıl daha fazla sahip olabilir? Nihaî mesele ise şu: Kutsal Ruh’a sahip mi olmak istiyorsun, yoksa Kutsal Ruh’un sana sahip olmasını mı istiyorsun? O’nun etkisine direniyor musun, yoksa O’nu sevinçli bir itaatle izlemeye istekli misin (bkz. Rom. 8:12–14, Gal. 5:18–24)? Kutsal Ruh’u kendi planlarına göre kullanmak mı istiyorsun, yoksa seni İsa Mesih’e daha çok benzetmesi ve senin için tasarladıklarını yapması için O’na mı güveniyorsun? “Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğu” (1Ko. 6:19) gerçeğini ciddiye alıyor musun ve yaşayışınla Allah’ı yüceltmeye istekli misin?

Romalılar 5:5 ve Efesliler 2:18, 19 ayetlerini oku. Kutsal Ruh ve Allah’ın sevgisi birbiriyle nasıl bağlantılı? Bu kişisel olarak seni ve kiliseyi nasıl etkiliyor?

Ancak kişiler bilinçli olarak birbirleriyle işbirliği yapmayı seçebilirler. O bizi yönlendirirken ve kişisel olarak ve Allah’ın kilisesi olarak değiştirirken, biz Kutsal Ruh ile birlikte çalışmaya davet edildik. Kutsal Ruh’u üçlü Tanrılığın bir Kişisi olarak kabul etmezsek, O’nu görmezden gelmemiz, kulaklarımızı O’nun davetine kapamamız ve O’nun yaşam değiştiren etkisine karşı kalplerimizi katılaştırmamız daha kolay olacaktır. Allah’ın değiştirici lütfuna muhtaç, düşmüş, günahla yaralanmış varlıklar olduğumuz için de görmezden gelmemiz gereken en son şey Kutsal Ruh’un hayatlarımızdaki telkinleridir. Tersine, kendimizi O’na daha çok vermeliyiz Dolayısıyla, Kutsal Ruh’un bizi kullanmak isteyen ilahî bir Kişi olduğunu ikrar ettiğimizde, Allah Hristiyan yaşamımızın tam ortasında durur.

“Biz Kutsal Ruh’u kullanamayız. Ruh bizi kullanmalıdır.”—Çağların Arzusu, s. 672 [Sevgi Öğretmeni, s. 666]. Ellen G. White bu sözlerle ne demek istedi? Kutsal Ruh bizi nasıl kullanabilir? (bkz. Flp. 2:13.)

PERŞEMBE

27 Ocak

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White’ın Çağların Arzusu kitabında Kutsal Ruh’tan bahsettiği 669–772. sayfaları oku [Sevgi Öğretmeni, s. 662–666]. Ayrıca Evangelism [Müjdecilik] kitabında 613–617. sayfaları oku.

“İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” (Matta 28:18–20). İsa’nın onlara görevlerini verirken, öğrencileri Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un “adıyla” (tekil) vaftiz etmelerini söylediğine dikkat edin. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un “adları” ile demedi, sadece “adıyla” (Grekçe onoma) dedi. Bu, Bir Tanrımız’ın üçlü doğasına daha güçlü bir kanıt teşkil etmektedir (“Dinle ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB’dir” [Yas. 6:4]). Bu haftanın dersinin hâlihazırda işaret ettiği üzere, Baba ve Oğul’un kişiliği üzerine bir şüphe yoktur; öyleyse Kutsal Ruh’un kişiliği ve bireyliği üzerine neden şüphe duyulabilsin ki? Kutsal Kitap’a göre biz, içimizde ve bizim aracılığımız ile çalışan, sevgi dolu, ilgilenen ve rahatlatan, bizzat Allah’ın varlığına sahibiz. Kutsal Ruh budur ve yaptıkları bunlardır. Bu kalıcı varlığın, tıpkı Baba ve İsa gibi, bir Kişi olduğunu bilmek ne kadar daha güzel. Evet, tam olarak anlamak zor. Öyleyse ne olacak? Işığın veya rüzgâr gibi temel bir şeyin bile doğasını tamamıyla anlayamıyorsak, bizzat Kutsal Ruh’un doğasını tamamıyla anlamakta daha da çok zorlanmaz mıyız?

TARTIŞMA SORULARI:

Çarşamba günündeki gerçeğin bir Kişi (Mesih İsa) olması hakkındaki soruya cevabının üstünden sınıfta tekrar geç. Bunun anlamı nedir? İsa neden Gerçek olmalı? “Gerçek” in sadece bir öğreti veya önerme olmamasını nasıl anlıyoruz?

Ellen G. White şöyle yazdı: “En az Allah kadar bir Kişi olan Kutsal Ruh’un bu topraklar üzerinde yürüdüğünü anlamalıyız.”—Ellen G. White, Evangelism [Müjdecilik], s.616. Bu bize Kutsal Ruh’un gerçekliği ve mevcudiyeti hakkında ne diyor?

Bu hafta gördüğümüz Kutsal Ruh’un bazı karakter ve kişilik özellikleri üzerinden tekrar geç. Özellikle hangileri senin için teselli edici nitelikte? Senin için en anlamlı olanı hangisi? Sınıfta hangisini neden seçtiğini paylaş.

Hangisiyle daha iyi bağlantı kurabilirsin, kişisel olmayan bir güçle mi, yoksa bir kişiyle mi? Cevabının çıkarımları neler?

CUMA

*28 Ocak–3 Şubat

Vaftiz ve Kutsal Ruh ile Dolma

Sebt Günü

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Mar. 1:8; Ef. 5:18, Elç. 13:52; Luk. 11:8–10; Elç. 5:32; Gal. 5:16–26.

HATIRLAMA METNİ: “Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.” (Yuhanna 10:10).

Hristiyanlar olarak biz Kutsal Ruh’la dolu olmalıyız. O olmadan tanıklıklarımız güçsüz olur ve Hristiyan yaşamımız yükten başka bir şey olmaz. İlim sahibi, yetenekli ve güzel konuşma yetisine sahip olabiliriz, fakat Ruh olmadan Allah’ın bizim için tasarladığı hayatı tecrübe edemeyiz. Kurtuluş güvencesine sahip olamayız ve Rabbimiz’e hizmet etmenin sevincini tadamayız. Sadece sözde Hristiyanlar oluruz, fakat yalnızca sözde bir Hristiyan gerçek bir Hristiyan değildir.

Fakat İsa hayatımızı dolu dolu yaşamamızı istiyor. O bize hayatı amaçlandığı haliyle vermek istiyor, tüm yaşamın Kaynağı’ndan, yani İsa Mesih’ten geldiği için tatmin edici ve anlamlı olan bir hayat. O tüm yaşamın Yaratıcısı’dır ve sonsuz hayat için tek yoldur. “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez” (Yu. 14:6). Bu doluluk ancak O’na katılarak mümkündür ve bu ancak Kutsal Ruh’un hayatlarımızda çalışması ile mümkün olabilir. Bu hafta Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh vaftiziyle ilgili ne dediğini ve O’nunla dolu olmanın ne demek olduğunu işleyeceğiz. Ayrıca aslında O’nunla dolu olduğumuza tanıklık eden bazı kanıtlara da bakacağız.

*4 Şubat Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

5. DERS

29 Ocak

Kutsal Ruh ile Vaftiz

Markos 1:8 (Mat. 3:11, Luka 3:16 ve Yuhanna 1:33 ayetleriyle karşılaştır), Elç. 1:5 ve Elç. 11:16 ayetlerini oku. Ruh’un vaftiziyle birlikte başka hangi kabul ayini mevcut?

Yeni Ahit’te Kutsal Ruh’la vaftiz olmaktan bahseden sadece yedi bölüm var. Bunlardan dördü Vaftizci Yahya’ya kadar gider ve Pentikost gününe işaret ederler. Burada Kutsal Ruh, kurtuluş tarihinin “son günleri”nin başlangıcını müjdelemek üzere verilmişti.

Fakat Yuhanna diğer Müjdeler’in aksine Kutsal Ruh’la vaftizden bahsederken gelecek zaman kipi kullanmaz. Aksine, bunun sürekli geçerliliği olduğunu gösteren geniş zaman kipi kullanır (bkz. Yuhanna 1:33). Yuhanna sadece bir kaç ayet önce, 1:29 ayetinde, İsa’nın diğer bir önemli işinden bahsederken yine aynı zaman kipini kullanıyor: dünyanın günahının ortadan kaldırılması. İsa’nın hizmeti günahlarımızı ortadan kaldırmaktan ve bize Kutsal Ruh’u vermekten oluşur. Bu iki yönlü tecrübe ayrıca Elçilerin İşleri 2:38 ayetinde de bildirilir. Gözleri Mesih’e açıldıktan sonra öğrenciler her ikisini de aldılar: günahlarının affı ve Kutsal Ruh. Aynı tecrübe Elçilerin İşleri 10:43, 44 ve daha sonra 11:16 ayetlerinde, Kornelius’un evindeki imanlılar hakkında da bildirilir. Su ile vaftiz tövbe vaftizi olarak bilinir (Elçilerin İşleri 19:4). Günahlarımıza tövbe edip İsa’nın adıyla vaftiz olduğumuzda, Kutsal Ruh’u da alırız (Elçilerin İşleri 2:2839).

Yeni Ahit’te Kutsal Ruh’u almak ve vaftiz bir bütün oluşturur. Yeniden doğuşumuza işaret ederler. Vaftizde Mesih’le özdeşleşiriz ve İsa bize Kutsal Ruh’u verir, böylece O’nun gücü ile yaşar ve iyi haberi müjdeleriz. Kutsal Ruh’la vaftiz olmak hayatımızın sonraki bir bölümünde gerçekleşen, bazılarının mucizevî hediyelerle ilişkilendirdiği, lütfun ikinci bir işi değildir.

Pavlus 1. Korintliler 12:13 ayetinde Pentikost günündeki eşsiz tecrübeden değil, tüm imanlıların tecrübesinden bahsediyor. Hepimizin bir bedende bir Ruh ile vaftiz edildiğimizi ve aynı Ruh’tan içmemizin sağlandığını söylüyor. Pavlus birliğe vurgu yapıyor. “Hepimiz” sözcüğü çok önemli. Pavlus tüm imanlıların Mesih’in bedenine kabulünü Ruh’la vaftize bağlıyor.

Senin Kutsal Ruh’la vaftiz tecrüben nasıl oldu? Yaşamın için O’nun anlamı nedir? O senin içinde çalışmasaydı nasıl biri olurdun?

PAZAR

30 Ocak

Kutsal Ruh’la Dolu Olmak

Efesliler 5:18, Elçilerin İşleri 13:52 ve Romalılar 8:9 ayetlerini oku. Kutsal Ruh’la dolu olmak ne demektir? Hayatlarımızda Kutsal Ruh’la dolu olmak nasıl gerçekleşir?

Bir kez vaftiz olup Mesih’e ait olduğumuzda artık Ruh’un gücüyle yaşamalıyız. Bunun olması için Ruh’la dolu olmamız gerekir. Yeni Ahit’te insanların Ruh’la dolu olduğundan bahsedilen birçok yer vardır (Luka 1:41, 67; Elçilerin İşleri 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9). Elçi Pavlus dolmak sözünü, tamamıyla Allah’a adanmış ve hayatındaki Allah’ın işinin tamamlanabilmesi için kendini Kutsal Ruh’un etkisinin rehberliğine açmış bir kişiyi tanımlamak için kullanıyor.

Alkolün etkisine teslim olursak, yürüyüşümüz, konuşmamız ve düşüncelerimiz olumsuz etkilenecektir. Kutsal Ruh’la dolu olduğumuzda hayatımızın her bölümünü O’nun dönüştürücü etkisine teslim ederiz ve sonuç olarak yürüyüşümüz, konuşmamız ve düşüncülerimiz İsa’yı yansıtır.

Ruh imanın duyulmasıyla verilse de (Gal. 3:2) ve iman aracılığıyla (Gal. 3:14) vaftizimizde (Titus 3:5, 6) kabul edilse de, biz her gün Kutsal Ruh’la dolmayı istemeliyiz. Biz geçen yıl, geçen ay, hatta dün yaşadığımız güçlü tecrübeyle yaşayamayız. Her gün Allah’ın Ruhu’yla dolmalıyız, çünkü her gün kendi zorluğu ile gelir.

Elçilerin İşleri 13:52 ayetindeki Ruh’la dolu olmak kavramı Grekçede şimdiki zamanın hikâyesi kipindedir, bitmemiş bir eylemi gösterir. Kelimesi kelimesine anlamı “(sürekli olarak) dolu olmak”tır. Ruh’la dolu olmak bir kerelik bir olay değildir. Bu her gün istememiz ve kabul etmemiz gereken bir şeydir. Hayatımızın her alanının O’nun varlığıyla dolu olması ve yaşamamız gerektiği şekilde yaşayabilmemiz amacıyla güçlendirilmemiz için, bu dolum sürekli tekrarlamalıdır.

Kutsal Ruh’la dolu olmak daha fazla O’na sahip olmak değil O’nun bize daha fazla sahip olması anlamına gelir. Sadece hayatımızın her yönünü her gün Ruh’a adadığımızda O bizi Allah’ın yüceliği için kullanabilir.

“Kalplerinde iman aracılığıyla sürekli olarak İsa’ya sahip olanların aslında Kutsal Ruh’u kabul etmiş oldukları gerçeğini size vurgulamak isterim. İsa’yı kişisel Kurtarıcısı olarak kabul eden her bir birey aynı zamanda kesinlikle Kutsal Ruh’u Danışmanı, Kutsayıcısı, Rehberi ve Tanığı olarak kabul etmiş olur.”—Ellen G. White, Manuscript Releases [Yayınlanan El Yazmaları], cilt 14, s. 71.

PAZARTESI

31 Ocak

Şartlar: 1. Bölüm

Allah’ın Sözü, Ruh’un içimizde sürekli kalması için bazı şartlara işaret eder. Bunlardan önemli olan bazılarına gelecek hafta bakacağız.

Elçilerin İşleri 2:37, 38 ayetlerini oku. Kutsal Ruh’u kabul etmenin ilk şartı nedir?

Kutsal Ruh’u kabul etmenin şartlarından biri tövbe etmektir. Allah’ın Sözü’nü duymak bilincimizi uyandırır ve bizi gerçek günahkârlığımızın ve kayıp durumumuzun farkına varmaya yönlendirebilir. Gerçek tövbe, günahlarımızın vahim sonuçlarından ötürü üzgün olmaktan daha fazlasıdır. Bu, kalbin ve düşüncelerin değişimi aracılığıyla günahın gerçekten ne olduğunu (çirkin bir kötülük ve Allah’a karşı isyan) görmektir. Gerçek bir tövbeyi tecrübe etmenin tek yolu Allah’ın sevgisiyle dokunulmuş olmaktır: “Tanrı’nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? O’nun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun?” (Rom. 2:4).

Galatyalılar 3:14 ve Yakup 1:6–8 ayetlerini oku. Neden Allah’ın Sözü’ne güvenmeden Kutsal Ruh’u alamayız?

İsa Ruh’u Kendi temsilcisi olarak göndermeyi vaat etti. İmanla bu vaat edilmiş hediyeyi kabul ederiz. Fakat Allah’ın vaadinden şüphe edersek ve O’nun Sözü’ne güvenmezsek çift fikirli bir kişi gibi oluruz ve Allah’tan bir şey almayı bekleyemeyiz. İman düşünsel bir tasvipten daha fazlasıdır. Hayatımızı bir çizgiye oturtarak, Allah’ın Sözü’nü tutacağına ve ne olursa olsun düşmemize izin vermeyeceğine güvenmek demektir.

Luka 11:8–10, 13 ayetlerini oku. Israrlı rica neden fark yaratır?

Allah bize Ruh’u vermekte isteksiz değildir. Allah bizim kendi çocuklarımıza karşı olabileceğimizden bile daha iyi ve daha cömerttir. Israrlı ricalarımız O’nun düşüncelerini değiştirmez. Dualarımız bizi değiştirir ve bizi Allah’ın huzuruna getirir. Dua Allah’ı aşağı çekerek bize getirmez, ama bizi yukarı çekerek O’na götürür. Dualarımız yalnızca bizim kararlılığımızı ortaya koyar ve bizi hediye için hazırlar.

Dua hayatımızda daha hararetli, azimli ve kendimizi adamış olmayı nasıl öğrenebiliriz? Bu şeyleri öğrenmemiz neden önemlidir?

SALI

1 Şubat

Şartlar: 2. Bölüm

Elçilerin İşleri 5:32 ayetini oku. Kutsal Ruh’u kabul etmek için Allah’ın Sözü’ne itaat neden önemli bir şarttır?

O zaman olduğu gibi, şimdi de Kutsal Ruh Allah’a itaat eden herkese bahşedilir. Kutsal Kitap’ta sevgi ve itaat kol kola gider ve gerçek iman itaatle ifade edilir. Allah’a tüm kalbimiz ile güvenirsek O’nun emirlerine itaat ederiz. İsa, “Beni seven sözüme uyar” (Yuhanna 14:23) dedi. İtaat, Allah’ın isteğini O’nun yasasında ifade edildiği biçimiyle takip eden yaşam biçimine yönlendiren bir seçimdir. İsa’yı Rabbimiz olarak tanımak istiyorsak, itaate devam etmeliyiz (Luka 6:46). 1. Yuhanna 2:4, 5 ayetlerinde “O’nu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır, kendisinde gerçek yoktur. Ama O’nun sözüne uyan kişinin Tanrı’ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı’da olduğumuzu bununla anlarız ” deniyor. Bunlar güçlü sözler. Yine Yuhanna’dan öğrendiğimiz üzere, “Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren Tanrı’da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz” (1. Yuhanna 3:24). Allah’ın emrettiğini yerine getirdiğimiz zaman ruhsal huzura sahip oluruz.

Yahuda 18–21 ayetlerini oku. Kutsal Ruh’la dolu olmak istiyorsak, neden her türlü kirlilikten uzak durmalıyız?

Biz dünyasal yönelimde olduğumuz zaman Kutsal Ruh’un ateşi hayatlarımızda yanmaya devam edemez. Kutsal Ruh hayatlarımızdaki tüm günahların ve dünyasallığın varlığına karşı oldukça hassas tepki verir. Bu nedenle biz kendimizi Allah’ın sevgisinde tutmalıyız ve dua aracılığıyla Allah’la bağlantılı olmalıyız ki, her türlü kirlilikten uzak duralım ve ruhun gücünü, sevgisini ve disiplinini gösterelim (2Ti. 1:6, 7). Ancak benlikle yakın ve çetin bir savaş verirsek olmamız gereken insanlar olabiliriz. Tabi ki bunu kendimiz yapamayız; savaş ya isteklerimizi Kutsal Ruh’un yönlendirmesine teslim etmemiz, ya da bedenin egemen olmasına izin vermemiz seçimlerimize göre sonuçlanır. Seçim bizimdir.

“Benliği bir kenara atarak Kutsal Ruhun çalışması için kalbinde yer açan ve bütünüyle Allaha adanmış bir hayat yaşayan kişi, diğer insanlara sayısız yararlar sağlar.”—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s. 250, 251 [Sevgi Öğretmeni, s. 228]. Bu sözleri kendi ruhsal yaşamına nasıl uygulayabilirsin?

ÇARŞAMBA

2 Şubat

Benmerkezci Yaşama Karşı Mesih Merkezli Yaşam

Galatyalılar 5:16–26 ayetlerini oku ve Efesliler 5:1–9, 17–20 ayetleriyle karşılaştır. Ruh’la dolu bir yaşam ile benmerkezci yaşam arasındaki farkları sırala.

Ruh’la birlikte yaşamayan birisinin yaşamı, Ruh’la dolu olan bir kişinin yaşamından ve değerlerinden çok daha farklıdır.

Ruh’un Denetimi 
Altındaki Kişi

Benmerkezci Kişi

Allah’ı hoşnut eden, ruhsal şeyleri arzu eder.

Allah’ı rahatsız eden, günahlı şeyleri arzu eder.

Ruh tarafından kontrol edilir.

Günahlı arzular tarafından kontrol edilir.

Günahın bağlarından kurtarılır ve Mesih’te özgürlüğe çağrılır

Özgürlüğünü yanlış kullanır ve günahın kölesi olur

Allah’ın isteklerine itaat eder

Allah’ın isteklerine itaatsizdir

Benliğini kurban eder

Nefsine düşkündür

Ruh’un meyvesini gösterir

Günahın meyvesini gösterir

Bağışlanma gerekliliğini fark eder ve yaptıkları için İsa’yı över

Bağışlanma gerekliliğini fark etmez ve kendiyle böbürlenir

Allah’ın Ruhu’yla dolu bir kişinin hayatı, Allah’ın yasasına severek itaat etmesi ve diğerlerine karşı nazik bir şefkat ruhuyla nitelendirilir (bkz. 2Ko. 5:14). Aklımızda ve düşüncelerimizde yenilenmiş olarak, yeni bir kalbi kabul ederek ve hayata yeni bir bakış açısı ile bakarak değerlerimiz ve davranışlarımız değişecektir. Biz artık hayatımızı kendi gücümüzle değil, Kutsal Ruh’a itaat ederek yaşamak istiyoruz (Gal. 3:3). Biz kendi kendimizi değiştiremeyiz. Biz gerçekten kendimizi değiştirebilecek güce sahip değiliz, çünkü günah içimize çok derinlemesine işlemiştir. Yenileyici enerji Allah’tan gelmelidir. İçeriden gelen bir değişim ancak Kutsal Ruh’un değiştirici işi ile başarılı olabilir. O veya bu kötü alışkanlığı düzelten sadece dışsal bir değişim bizi Hristiyan yapmaz. Değişim Kutsal Ruh aracılığıyla yenilenmiş bir kalpten gelmelidir. Bu tüm yaşam boyu süren, inişli çıkışlı, fakat Allah’a teslim olursak O’nun içimizde yapmayı vaat ettiği bir iştir. “Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek bitireceğine güvenim var” (Filipililer 1:6).

Hayatının hangi alanlarında bencilliğin ve benmerkezciliğin galip geldiğini görüyorsun ve hangi alanlarının Kutsal Ruh’un işlerini yansıttığını görüyorsun? Yanıtın kendin hakkında ve yapman gereken seçimler hakkında sana ne diyor?

PERŞEMBE

3 Şubat

EK ÇALIŞMA: Her insanın kendi hayatını kontrol altına almaya çalışması çok doğal bir şeydir. Biz, normalde başarabileceğimiz her şey için kendi çabalarımıza bağlıyız. Birçok insan hayatlarını kontrol etmeye çalışarak geçirirken, diğerleri sağlıklı olmayan bir kontrolü kaybetme korkusuna sahiptir. Bu insan ikilemi cevabını sadece Allah’ta bulur. O, Yaratıcın’a ve Kurtarıcın’a tam kontrolü vermeni ister. O seni kimsenin sevemeyeceği kadar seviyor ve kimsenin bilemeyeceği kadar biliyor. Bu, Kutsal Ruh’un senin yaşamında çalışması için O’na bir kapı açıyor. İsteklerini Allah’ın Kutsal Ruh’unun yönlendirmesine teslim etmeyi seçerek, O’nun doğaüstü huzuruna ve diğerlerine bereket olmak için sonsuz fırsatlara sahip olacaksın. Fakat biz bu gücü yaşamlarımızda arzu etmeliyiz. Rab hiçbirimize Kendini zorla kabul ettirmez. Ahlaklı varlıklar olmamız için, özgür varlıklar olmalıyız. Mesih’te gerçekten özgür olabilmek içinse terk etme duygusuna (yani eski günahkâr ve düşkün yollarımızı terk etme isteğine) ve süreklilik duygusuna (yani Kutsal Ruh’un gücünde sürekli olmaya) ihtiyacımız var. Gerçekten özgür olmak için Kutsal Ruh’un kontrolüne gerçekten teslim olmalıyız. Fakat burada bir çelişki yok. Bizim özgürlüğümüz bizi her zaman köle eden ve her zaman ölüme yönlendiren günahın gücünden ve mahkûmiyetinden özgürlüğümüzde bulunur. Buna karşılık, Rabb’e teslim olarak ve Kutsal Ruh’un içimizde yaşamasına yol açarak sadece mahkûmiyetten kurtulmakla kalmaz (bkz. Rom. 8:1), fakat aynı zamanda “benliğe göre değil, Ruh’a göre” bir yaşam süreriz. Günahkâr ve düşmüş varlıklar olarak, bu bizim bilebileceğimiz tek gerçek özgürlüktür.

TARTIŞMA SORULARI:

Bazı insanlar özgürlüğün “yapmak istediğin şeyi istediğin zaman ve istediğin gibi yapabilmek” demek olduğunu düşünüyorlar. Hristiyan bakış açısına göre bu düşünce şeklindeki yanlış nedir? Gerçek özgürlük hakkındaki Kutsal Kitap fikri nedir? (Bkz. Mez. 119:45, Luka 4:18, Yuhanna 8:34–36, 2Ko. 3:17 ve Gal. 5:1).

Kutsal Ruh’un bizim aracılığımız ile güçlü bir şekilde çalışmasından önce benliği bir kenara atmak ve yaşamlarımızı tamamıyla Allah’a adamak neden önemlidir? Benliği bir kenara bırakır ve kalbini içindeki Kutsal Ruh’un işlerine açarsan, Allah başkalarına daha fazla bereket olabilmen için senin içinde ne yapabilir?

“Hristiyanın hayatı eski hayatının değiştirilmiş veya geliştirilmiş hali değil, mizacın tamamen dönüşümüdür. Günaha ve benliğe ölüm ile, tamamıyla yeni bir yaşam söz konusudur. Bu değişim ancak Kutsal Ruh’un etkili çalışmasıyla gerçekleştirilebilir”—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s. 172 [Sevgi Öğretmeni, s. 154]. Bu sözlerin çıkarımlarını derste tartışın.

Ruh’la dolu bir yaşam ile benmerkezci bir yaşamın kanıtlarını karşılaştır (bkz. Perşembe günündeki tablo). Bizim için Ruh’la dolu bir yaşamın en büyük bereketinin ne olduğunu Sebt Okulu grubunuzun üyeleriyle tartışın.